БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Начало

06.12.2012 Съобщение

Stipendiantite

КИИП РК София-град отпуска  десет стипендии за студенти-отличници 
от техническите вузове за учебната 2012-13 година
 
За осми пореден път КИИП  София-град отпуска стипендии за студенти отличници от столичните  технически вузове.   На свое заседание  Регионалното ръководство на 14.11.2012 г. по т. 2 от дневния ред разгледа критериите и реши да се отпуснат 10 /десет/ стипендии за учебната 2012/13 г.
 
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв. на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност ССС във ВСУ „Л. Каравелов“ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ОВКХТТГ “ в ТУ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ЕАСТ“ в ТУ – София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ или друга в ТУ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв. 
Регионалното ръководство гласува и награда „Отличник на годината“ за дипломанти от УАСГ, ВТУ „Л. Каравелов“ – София, ТУ – София, МГУ „Св. Иван Рилски“  и ХТМУ – София.

 

20.11.2012 Съобщение

На вниманието на членовете на секция „Минно дело, геология и екология“!

Уважаеми колеги,

Предлагаме Ви условия за позиция в Индия по линия на геоложките проучвания. (подробности)

За повече информация можете да се свържете с инж. Антонио Лаков – Председател на секция „МДГЕ“:

>Mobile:  +359 888 847934

>Phone/Fax: +359 8621766

>e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

инж. Антонио Лаков

Председател на секция „МДГЕ“

инж. Георги Кордов

Председател на КИИП РК София-град

17.11.2012 Съобщение

tower7КИИП Регионална колегия София град  уведомява своите членове, че на 5 декември /сряда/ от 9.00 ч. в Зала 1 на хотел „Родина“  ще се проведе семинар на тема: „Моделиране и изчисляване на строителни конструкции с Tower_7 в съответствие с изискванията на националните приложения към Еврокодовете и новата НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Създаване на работни чертежи на стоманени конструкции с Metal Studio“.
Лектор: инж. Веселин Първанов
Предварително записване до изчерпване на местата на тел.: 851 82 41 61, 851 82 42 61.

Програма

Заявка за участие

13.11.2012 Съобщение за курс

6157-2414-1424-1612КИИП Регионална колегия София град и секция „ЕАСТ“  уведомява своите членове, че на 23.11.2012 г.  /петък/ от 14:15 ч. в зала1 на хотел Шипка, бул. „Ген. Тотлебен” № 34А, ще се проведе обучителен курс на тема: Цикъл лекции по ВЕИ. Част. 1. Фотоволтаици и фотоволтаични системи.

Лектори: доц. д-р инж. Владимир Лазаров – ТУ-София, и доц. д-р инж. Захари Зарков – ТУ-София.

Предварително записване до изчерпване на местата на тел.: 851 82 41 61, 851 82 42 61.

(програма) (заявка за участие)

12.11.2012 Съобщение за лекции в УАСГ

LEKZIIУважаеми колеги,
Ръководството на Строителния факултет на УАСГ  кани инженерната колегия на две лекции, организирани от Строителния факултет.
“Human-induced vibrations of civil engineering structures” се отнася за моделиране и изчисляване на леки и олекотени конструкции от динамични товари, причинени от движение на хора.
“Specially Devices – Dampers for the safety of Civil Engineering Structures”  е за използване на една възможност за укрепване на повредени от силни земетресения конструкции чрез хистерезисни демпфери.

Покана 1                 Покана 2

12.11.2012 Съобщение

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ППП и ОПП от комисията през месец октомври  2012 г. са налични в офиса.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото