БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
10694
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
41524
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ЧЛЕН
1246
КСС
Правоспособност КСС: ППП
416
614
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13767
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9863
10634
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6105
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41072
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41815
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42434
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13146
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
13146
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13018
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9043
ВС
Правоспособност ВС: ППП
640
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10487
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1894
ВС
13545
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1757
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8991
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ОПП
2248
41738
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13489
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42343
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
42647
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
9790
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1527
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
10645
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
71
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8636
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10769
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8187
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8334
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8731
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8587
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
9429
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10078
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42634
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8320
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13541
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8728
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41003
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13402
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10272
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1386
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
896
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
9786
2065
ВС
Правоспособност ВС: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото