БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
1150
6434
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9580
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41577
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1533
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42644
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6132
КСС
Правоспособност КСС: ППП
242
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42329
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
1525
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
9660
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9578
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9828
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
1758
КСС
Правоспособност КСС: ТК
9981
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6045
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42575
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10747
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
3046
КСС
Правоспособност КСС: ТК
6323
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13939
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13778
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
11690
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6258
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ЧЛЕН
757
КСС
Правоспособност КСС: ППП
425
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1130
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8753
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
444
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
41450
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1123
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1147
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1397
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
9483
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
82
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6448
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
42376
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
6352
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13354
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10702
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13797
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
7618
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6317
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41256
9651
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13217
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1514
ВС
Правоспособност ВС: ППП
430
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42299
15009
КСС
Правоспособност КСС: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото