БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
1985
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41282
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
10402
ВС
Правоспособност ВС: ППП
802
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6189
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6191
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6355
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13636
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41136
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ЧЛЕН
6316
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42092
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
10803
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10018
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1742
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13102
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
6072
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1098
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1679
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41540
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
1005
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
767
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41211
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
1298
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2144
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8808
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
5942
КСС
Правоспособност КСС: ППП
11054
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2011
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2228
КСС
Правоспособност КСС: ППП
693
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
antoaneta.merakova
10260
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
887
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1926
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10641
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1343
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13700
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13151
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41046
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1918
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41017
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8057
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1140
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2020
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8512
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8616
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13378
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13418
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10378
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1759
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото