БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
13646
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42245
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
734
КСС, ВС
Правоспособност ВС: ППП
Правоспособност КСС: ТК
41261
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42422
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13699
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41319
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10761
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10888
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41501
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8293
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10429
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10725
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13772
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1259
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42662
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42225
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10239
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
774
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13501
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13958
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6348
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42460
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
1882
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41074
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
8166
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41919
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1163
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41451
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13567
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9984
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13725
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
10509
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13992
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
42221
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
2237
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6010
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10160
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42544
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
155
КСС
Правоспособност КСС: ТК
6476
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1569
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13086
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
741
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13134
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13554
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13029
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41807
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
4915
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41839
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото