Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
13646
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42245
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
734
КСС, ВС
Правоспособност ВС: ППП
Правоспособност КСС: ТК
41261
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42422
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13699
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41319
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10761
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10888
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41501
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8293
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10429
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10725
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13772
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1259
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42662
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42225
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10239
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
774
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13501
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13958
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6348
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42460
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
1882
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41074
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
8166
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41919
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1163
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41451
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13567
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9984
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13725
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
10509
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13992
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
42221
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
2237
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6010
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10160
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42544
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
155
КСС
Правоспособност КСС: ТК
6476
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1569
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13086
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
741
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13134
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13554
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13029
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41807
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
4915
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41839
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото