Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8279
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
41548
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
2035
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10400
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10713
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42399
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13785
13785
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13941
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8962
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8869
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41567
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1530
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ТК
Правоспособност ТСТС: ППП
42469
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
13839
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6021
КСС
Правоспособност КСС: ТК
9929
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10945
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42035
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8012
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42413
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
41918
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41423
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
10033
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
1541
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
794
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8470
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
969
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1253
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41711
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6047
КСС
Правоспособност КСС: ТК
118
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13864
13104
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
8367
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8710
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1090
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13844
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41097
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41811
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
288
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
10965
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42300
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41026
ВС
Правоспособност ВС: ППП
626
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41434
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1041
9563
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1133
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41590
ВС
Правоспособност ВС: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото