БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8279
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
41548
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
2035
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10400
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10713
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42399
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13785
13785
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13941
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8962
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8869
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41567
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1530
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ТК
Правоспособност ТСТС: ППП
42469
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
13839
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6021
КСС
Правоспособност КСС: ТК
9929
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10945
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42035
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8012
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42413
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
41918
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41423
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
10033
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
1541
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
794
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8470
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
969
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1253
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41711
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6047
КСС
Правоспособност КСС: ТК
118
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13864
13104
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
8367
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8710
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1090
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13844
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41097
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41811
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
288
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
10965
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42300
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41026
ВС
Правоспособност ВС: ППП
626
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41434
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1041
9563
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1133
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41590
ВС
Правоспособност ВС: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото