БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
6322
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42016
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
13863
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1851
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42242
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8266
КСС
Правоспособност КСС: ТК
6102
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13487
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1653
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8916
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
2121
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41206
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
1660
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13139
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41643
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1480
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8317
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42445
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
9715
КСС
Правоспособност КСС: ППП
175
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42346
1786
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
12972
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42220
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41510
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42121
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42204
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
41433
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10739
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13670
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ЧЛЕН
1439
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13348
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41720
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1662
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
9435
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1096
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13581
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10445
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41276
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13595
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10797
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8035
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41341
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8547
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2159
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
2026
10283
1818
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8047
КСС
Правоспособност КСС: ППП
539
КСС
Правоспособност КСС: ТК

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото