Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
6322
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42016
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
13863
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1851
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42242
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8266
КСС
Правоспособност КСС: ТК
6102
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13487
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1653
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8916
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
2121
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41206
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
1660
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13139
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41643
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1480
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8317
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42445
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
9715
КСС
Правоспособност КСС: ППП
175
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42346
1786
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
12972
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42220
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41510
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42121
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42204
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
41433
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10739
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13670
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ЧЛЕН
1439
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13348
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41720
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1662
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
9435
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1096
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13581
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10445
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41276
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13595
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10797
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8035
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41341
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8547
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2159
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
2026
10283
1818
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8047
КСС
Правоспособност КСС: ППП
539
КСС
Правоспособност КСС: ТК

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото