БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8028
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
6166
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10954
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41146
КСС
Правоспособност КСС: ППП
61
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10118
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1752
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41589
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13208
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41605
9904
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8877
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ЧЛЕН
8444
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6046
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41765
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
41581
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42517
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
6309
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10332
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41639
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6134
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2135
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42266
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
10492
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1373
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13369
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41764
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
5485
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13210
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8251
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42607
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10274
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42530
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ОПП
41253
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42458
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
241
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9520
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42256
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13884
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10995
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10995
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
10448
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42619
КСС
Правоспособност КСС: ППП
943
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
10226
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41818
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41967
КСС
Правоспособност КСС: ППП
12479
9902
КСС
Правоспособност КСС: ППП
a.marinov@el-test.com

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото