БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
41166
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
154
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10001
160
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13128
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1657
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6299
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
9727
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
9588
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
527
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41318
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
110
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42438
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
1788
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9412
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1876
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41911
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9795
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
9921
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42540
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42037
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42538
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13083
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
322
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9707
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10767
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13093
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41400
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
13970
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
6409
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8472
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13840
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6140
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1750
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1056
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
22031
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
42447
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
555
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10615
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41695
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42404
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ОПП
516
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
421
КСС
Правоспособност КСС: ППП
344
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10246
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42481
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
42047
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42572
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13875
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
41098
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ЧЛЕН

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото