Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
41166
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
154
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10001
160
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13128
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1657
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6299
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
9727
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
9588
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
527
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41318
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
110
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42438
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
1788
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9412
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1876
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41911
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9795
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
9921
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42540
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42037
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42538
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13083
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
322
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9707
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10767
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13093
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41400
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
13970
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
6409
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8472
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13840
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6140
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1750
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1056
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
22031
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
42447
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
555
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10615
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41695
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42404
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ОПП
516
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
421
КСС
Правоспособност КСС: ППП
344
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10246
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42481
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
42047
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42572
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13875
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
41098
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ЧЛЕН

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото