БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
6238
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42426
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
13697
10609
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
2097
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1673
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41091
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42638
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13175
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42161
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
42136
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10717
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1468
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
9523
КСС
Правоспособност КСС: ТК
1314
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
6071
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10053
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13922
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
9617
КСС
Правоспособност КСС: ТК
549
ВС
Правоспособност ВС: ППП
2129
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8866
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8429
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8147
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8175
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8564
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
9610
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10493
КСС
Правоспособност КСС: ППП
809
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
13968
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41721
42240
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
7092
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6038
КСС
Правоспособност КСС: ТК
42432
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
41472
8799
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6053
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2079
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
2430
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42524
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
42459
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
41012
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8358
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
411
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8089
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41431
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1490
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41557
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
665
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото