Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
42065
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42427
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42482
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
824
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41969
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13921
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2196
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13593
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
8199
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8456
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1371
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8298
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10589
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42358
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
13411
41525
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
9659
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8525
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10585
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41523
КСС
Правоспособност КСС: ППП
808
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13696
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41542
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
42293
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42290
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
858
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13898
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1330
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10438
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
41522
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1875
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1735
КСС
Правоспособност КСС: ППП
11039
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1432
КСС
Правоспособност КСС: ТК
4765
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41992
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42348
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41718
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41222
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41384
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41884
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13551
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
42274
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
8844
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13661
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10875
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42398
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
1833
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6013
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото