БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
42065
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42427
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42482
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
824
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41969
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13921
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2196
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13593
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
8199
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8456
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1371
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8298
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10589
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42358
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
13411
41525
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
9659
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8525
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10585
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41523
КСС
Правоспособност КСС: ППП
808
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13696
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
41542
КСС, ТСТС
Правоспособност КСС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
42293
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42290
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
858
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13898
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1330
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10438
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
41522
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
1875
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1735
КСС
Правоспособност КСС: ППП
11039
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1432
КСС
Правоспособност КСС: ТК
4765
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41992
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42348
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41718
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41222
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41384
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41884
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13551
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
42274
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
8844
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13661
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10875
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42398
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
1833
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6013
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото