БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
42081
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1474
9572
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1717
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41746
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13503
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13937
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
739
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13178
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
8127
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41708
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
10817
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41356
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8966
КСС
Правоспособност КСС: ТК
329
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13042
КСС
Правоспособност КСС: ППП
336
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1221
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13629
41715
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ЧЛЕН
41490
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8856
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8398
ВС
Правоспособност ВС: ППП
445
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6492
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1489
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1949
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8355
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41024
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1602
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41273
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10577
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8328
9797
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
10356
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13710
11
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
8288
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1719
КСС
Правоспособност КСС: ТК
1488
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42120
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
41322
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41948
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13620
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41069
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41454
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41250
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41974
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42182
41360
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото