Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
42081
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1474
9572
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1717
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41746
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13503
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13937
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
739
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13178
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
8127
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41708
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
10817
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41356
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8966
КСС
Правоспособност КСС: ТК
329
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13042
КСС
Правоспособност КСС: ППП
336
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1221
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13629
41715
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ЧЛЕН
41490
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8856
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8398
ВС
Правоспособност ВС: ППП
445
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6492
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1489
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1949
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8355
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41024
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1602
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41273
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10577
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8328
9797
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
10356
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13710
11
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
8288
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1719
КСС
Правоспособност КСС: ТК
1488
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42120
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
41322
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41948
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13620
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41069
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41454
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41250
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41974
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42182
41360
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото