БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
41783
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
42167
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
tsvetelina.ivanova@ri
42320
ТСТС, ВС
Правоспособност ВС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
42660
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42646
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1057
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6006
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
393
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13792
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42533
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
449
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1207
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42573
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42291
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41804
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10685
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42471
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
10688
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42058
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41731
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41847
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42488
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
13703
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8045
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13940
ВС
Правоспособност ВС: ППП
621
ВС
Правоспособност ВС: ППП
3762
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1987
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8680
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1185
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
531
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
921
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1718
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8932
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1357
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
191
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
249
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10780
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6035
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1350
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
1946
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13283
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10326
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10740
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
2233
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10474
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41856
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
9593
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1723
КСС
Правоспособност КСС: ТК

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото