Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
41783
ВС
Правоспособност ВС: ЧЛЕН
42167
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
tsvetelina.ivanova@ri
42320
ТСТС, ВС
Правоспособност ВС: ППП
Правоспособност ТСТС: ППП
42660
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42646
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1057
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6006
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
393
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13792
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42533
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
449
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1207
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
42573
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42291
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41804
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10685
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42471
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
10688
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42058
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41731
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41847
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42488
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
13703
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8045
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13940
ВС
Правоспособност ВС: ППП
621
ВС
Правоспособност ВС: ППП
3762
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1987
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8680
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1185
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
531
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
921
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1718
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8932
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1357
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
191
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
249
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10780
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6035
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1350
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
1946
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13283
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10326
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10740
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
2233
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10474
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41856
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
9593
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1723
КСС
Правоспособност КСС: ТК

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото