БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
42590
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42280
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
42397
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10907
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41530
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41676
1344
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9522
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42019
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
13159
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8211
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8034
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10397
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2067
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41175
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1731
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9582
КСС
Правоспособност КСС: ППП
804
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41436
КСС
Правоспособност КСС: ППП
29104
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
1239
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
7599
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1212
ВС
Правоспособност ВС: ППП
497
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10309
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13911
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6232
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41903
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1700
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42020
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
13124
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41982
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8413
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42547
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
42150
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8790
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41479
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1800
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41446
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42531
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
42563
КСС
Правоспособност КСС: ППП
532
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41576
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10016
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13309
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8198
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8177
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42063
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
10916
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
104
КСС
Правоспособност КСС: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото