БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

НачалоUncategorised08.07.2013г.Съобщение

08.07.2013г.Съобщение

1 IMG 0036Среща между КИИП РК София-град и КИИП РК Кюстендил
Прессъобщение на КИИП РК София-град
По покана на ръководството на КИИП РК Кюстендил с председател инж. Мария Кирилова , представители на КИИП РК София-град посетиха колегите си от гр. Кюстендил.
Срещата започна с активно обсъждане на най-актуалните в момента проблеми и въпроси, свързани с КИИП. Първата тема беше относно новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране.


Например каква ще бъде политиката на МИП спрямо КИИП и каква взаимовръзката между двете структури; съвпадението на наименованията означава ли и припокриване на задачи и задължения; как да се осъществи съвместна дейност на експерти на КИИП и МИП в облекчаване на регистрационните режими в инвестиционния процес; какво ще бъде участието на КИИП в законодателните инициативи на МИП - съвместно с неговите експерти, касаещи промени в закони пряко свързани с инвестиционния процес – ЗКАИИП, ЗУТ, ЗОП; каква ще бъде политиката на МИП за синхронизиране на българското законодателство с европейските изисквания в проектантската дейност и какви ще бъдат сроковете за въвеждане на европейските стандарти в проектирането „Еврокодове” - ще има ли отлагане на въвеждането им от определената дата - началото на 2014 г.; каква ще бъде политиката на МИП за паспортизацията на сградния фонд и особено на сградите – паметници на културата.

Професионалните разговори и обмен на идеи продължиха в сградата на община Кюстендил на срещата с Росица Плачкова, зам. кмет "Инвестиционна политика и регионално развитие". Гостите бяха посрещнати и разведени из уникалната сграда на общината, която има повече от 100 годишна история. Сградата е строена за Педагогическо училище от австрийския архитект Фридрих Грюнангер, представител на виенския барок и сецесион. Той е бил придворен архитект на князете Батенберг и Фердинанд и строи редица емблематични сгради в София и страната. Впечатляваща е конструкцията на покрива, която бе разгледана в детайли с изключителен професионален интерес. 

В програмата бе включено посещение на късноантичната средновековна крепост „Хисарлъка“, която е между най-значителните крепости на територията на България. Величествените останки сякаш носеха посланието, че всичко, което се създава, трябва да бъде устойчиво във времето.
На финала бе посещението в галерията Владимир Димитров – Майстора, където проблемите на деня отстъпиха на красотата в изкуството.
Гостите и Регионалното ръководство на КИИП РК София-град ще продължат да работят съвместно с колегите си от РК Кюстендил в дух на взаимно сътрудничество, добронамереност и подкрепа.

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото