БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

ОтличияПлакетиПлакет за заслуги

Плакет за заслуги

 

ПЛАКЕТ ЗА ЗАСЛУГИ
на КИИП РК София град
за принос в инвестиционното проектиране
 
 
Връчване: 29 февруари 2012г.   Общо събрание на КИИП София-град в  х-л „Родина”
проф. д-р инж. Любчо Венков – секция КСС
инж. Иванка Петрова – секция КСС
инж. Кирил Ганев – секция ЕАСТ
проф. д.т.н. инж. Стоян Христов – секция „Минно дело и геология“
инж. Михаил Марков - секция „Минно дело и геология“
проф. д-р инж.  Иван Трифонов – секция „Транспортно строителство“
 
Връчване: 25 февруари 2011 г.  Общо събрание на КИИП РК София-град в х-л «Родина»  
проф. Марчо  Минев - секция КСС 
инж. Иван  Панов - секция КСС 
инж. Любомир Грънчаров - секция ЕАСТ   
проф. д-р инж. Илия Иванчев - секция ТСТС 
инж. Георги  Илиев - секция ВС 
проф. д-р инж. Станчо Стамов – посмъртно - секция  ОВ 
акад. проф. д-р инж. геол. Илия  Илиев – Бручев - секция МДГЕ  
 
 
Връчване: 14 ноември 2009г. – годишно събрание на ЕСЕС в х- л
„Радисън“, София
Мирко Орешкович –  председател на ЕСЕС до шестото редовно годишно събрание , проведено в София.
 
Връчване: 9 октомври 2009 г. откриване на  Балканския семинар по сеизмично инженерство
проф. Никола Игнатиев – секция КСС
проф. Петър Сотиров – секция КСС
 
Връчване: 28 ноември 2008г.  в зала София на Народното събрание, честване  5 г. от   основаването  на КИИП
инж. Иван Константинов Янтахтов  - секция КСС 
инж. Димитър Смилов (Мики) – секция ВС
 
Връчване: 10.10.2007 г. на Отчетно-изборно събрание на КИИП София-град  и на 18.12.2007 на Коледен бал в х-л «Родина»*
инж. Веселин Венков – секция КСС
проф. Димитър Димитров – секция КСС
инж. Георги Георгиев - секция КСС
инж. Дешка Станишева * - секция КСС
инж. Димитър Гълъбов * - секция КСС
инж. Георги Куков – секция ВС
проф. днт инж. Тодор Гиргинов – секция ВС
инж. Вергил Хараламбов * - секция ВС
проф. д-р Иван Маринов *- секция ВС
инж. Георги Николов – секция „Електротехника и автоматика”
проф. Никола Стоичков – секция „ОВХКТГ“
инж. Виктория Михайлова - секция „ОВХКТГ“
проф. Пеньо Пенев - секция „Геодезия и приложна геодезия”
инж. Трендафил Христов - секция „Минно дело и геология”
проф. д-р инж. Божидар Божинов - секция „Минно дело и геология”
 
Връчване:  21.12.2006 г. на Общо събрание на КИИП София-град
проф. д-р инж. Тодор Карамански – първи председател на КИИП София-град /посмъртно/ - секция КСС
инж. Ангел Филипов – секция ЕАСТ
инж. Богдан Атанасов -  секция КСС
инж. Георги Владимиров – секция ОВ
 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото