БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииКСССтановища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

Становища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

Предложения от инженерната колегия, представени  на 4 март 2014 г. в МИП

Становище на инж. Иван Христов Лалов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Димитър Куманов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Михел Иванчев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Асен Страшимиров – КИИП РК София-град

Становище на инж. Румен Гуглев - КИИП РК София-град

Становище на инж. Наталия Въкова – КИИП РК София-град

Становище на инж. Димитър Даков – КИИП РК София-град

Становище на инж. Божидар Божинов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Иванка Иванова Григорова – КИИП РК В.Търново

Становище на инж. Йордан Милев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Борис Готов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Илия Иванчев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Иван Гешанов, КИИП РК София-град

Становище на инж. Елена Васева – КИИП РК София-град

Становище на инж. Милен Миланов – КИИП РК София-град

Становище на Валентин Атанасов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Борянка Захариева-Георгиева – КИИП РК София-град

Становище на отдел „Конструкции“ при „Пътпроект ЕООД“ , гр.София

 

Становища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА EUROCODE 8 /БДС EN 1998-1/ от инж. Димитър Куманов

ЗАПИТВАНЕ от инж. Милен Миланов

ЗАПИТВАНЕ от инж. Валентин Анастасов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от проф. Илия Иванчев

АРГУМЕНТИ ЗА ОСТАВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗАЕДНО С ДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОКОДОВЕТЕ - от инж.Иванка Иванова Григорова

ОТВОРЕНО ПИСМО от инж.Иванка Иванова Григорова

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото