БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииКСС Безплатна програма за определяне натоварването от вятър по Еврокод

Безплатна програма за определяне натоварването от вятър по Еврокод

Безплатна програма за определяне натоварването от вятър по Еврокод
Уважаеми колеги от КИИП РК София-град,
Със съдействието на КИИП РК София-град  от 01.10.2017 може да ползвате безплатно програма за определяне на натоварване от вятър по Еврокод Calcpad-bg.com: http://calcpad-bg.com/TemplateView/73
Програмата Calcpad-bg.com е библиотека от уеб приложения за оразмеряване на строителни конструкции по Еврокод. Разработена е от инж. Неделчо Ганчовски, член на КИИП.
Може да получите и пълен достъп до всички програми от библиотеката за срок от един месец като направите регистрация. 
За целта, трябва само да попълните следния онлайн формуляр:
 
За повече информация, вижте приложения PDF файл.
 
Председател на ПС КСС:
инж. Марин Гергов
 
Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото