БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииТСТСДелегати за периода 2013-2014

Делегати за периода 2013-2014

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
01541 Ася Бориславова Станишева-Георгиева
00196 Виктория Любенова Бързакова
00195 Тодор Георгиев Ангелов
1 08028 Александър Борисов Банев
2 41294 Ана Кирилова Лазова-Янева
3 10239 Антон Стоицов Петров
4 13086 Асен Ангелов Попадийски
5 00837 Захари Иванов Стамболиев
6 08865 Иван Христов Лалов
7 01943 Константин Тодоров Гочев
8 13080 Красимир Красимиров Георгиев
9 01944 Марияна Савова Миранджиева
10 01321 Николай Младенов Младенов
11 00237 Петър Бориславов Минчев
12 01289 Румил Петров Гърнев
13 41115 Софрон Василев Софронов
14 13022 Станислав Павлов Бостанов

 

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото