БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииВСДелегати за периода 2013-2014

Делегати за периода 2013-2014

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
00175 Балчо Вълков Балчев
00057 Стефан Иванов Кинарев
1 01163 Антония Благоева Петрова
2 08317 Атанаска Драгомирова Атанасова
3 00046 Божидар Петров Иванчев
4 13540 Велян Петков Петков
5 00846 Веселин Милети Томов
6 08920 Гергана Василева Йорданова
7 00144 Гинка Димова Димова
8 00381 Диана Георгиева Кукурина
9 08551 Димитър Савов Кисляков
10 08831 Добрин Любенов Ефремов
11 10714 Елена Емилова Ангелова
12 12327 Емил Цветанов Цанов
13 41371 Зорница Иванова Петрова
14 01646 Иван Маринов Пешев
15 09903 Илка Бочева Бочева
16 09837 Йовка Пенчева Ранджева
17 00513 Кирил Димитров Киров
18 08027 Лора Крумова Савова
19 00514 Людмила Тодорова Кирова
20 41785 Марина Руменова Маринова
21 01290 Мария Олег Владимирова
22 41129 Михаил Стефанов Чаушев
23 41152 Надежда Михайлова Желева
24 00580 Надежда Петкова Петрова
25 01860 Наум Николов Николов
26 08005 Пейчо Тенев Пейчев
27 08661 Светла Върбанова Кръстанова
28 00681 Стойно Иванов Венков
29 00294 Таня Демирева Иванова
30 01344 Юлиан Борисов Милчев
31 01212 Юлия Миткова Генинска

 

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото