БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииГПГПодаване на документи за правоспособност/25.11.2016 г.

Подаване на документи за правоспособност/25.11.2016 г.

Във връзка с решение на УС на КИИП от 25.11.2016 г. за промяна на сроковете за разглеждане на документи за оправомощаване с ППП/ОПП Ви уведомяваме:

Документи, подадени в РК София-град до 20.12.2016 г., ще бъдат гледани в Управителния съвет (УС) на КИИП в последния петък на месец януари 2017 г.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото