БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииЕАСТДелегати за периода 2012-2013

Делегати за периода 2012-2013

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
00002 Любомир Бориславов Грънчаров
00077 Петранка Костадинова Христова
1 00767 Анна Стоянова Димова
2 00156 Борис Борисов Камиларов
3 09710 Борислав Драганов Бояджиев
4 10604 Борислав Кръстев Дамянов
5 09711 Борислав Петров Аврамов
6 41599 Боряна Христова Здравкова
7 13439 Валентина Борисова Кръстева-Христова
8 06220 Василка  Теодосиева Евлогиева
9 10372 Венцислав Борисов Ангелов
10 00009 Димитър Господинов Шевиков
11 41158 Динко Стоянов Петков
12 617 Елизабет Валентинова Петкова-Аладжова
13 01007 Емил Спасов Георгиев
14 06194 Здравко Иванов Евлогиев
15 13008 Злати  Сашов Григоров
16 00589 Зоя Иванова Атанасова
17 09972 Иван  Стефанов  Каралеев
18 01442 Илиян Кирилов Симов
19 00512 Кирил Йосифов Ганев
20 01213 Лариса Викторовна Кълнъкова
21 00647 Малинка Ангелова Качикозова
22 10000 Маринела Нинчева Цветкова
23 00157 Мария Василева Попова
24 02241 Мария Павлова Георгиева
25 02147 Михаил Ангелов Тончев
26 10491 Надя Андреева Влаева-Стоименова
27 41073 Нели Димова Каменова
28 09574 Николай Богомилов Войков
29 08192 Пламен Методиев Илков
30 00764 Райна Александрова Андреева-Лалева
31 00098 Светослав Ангелов Дренски
32 00099 Славея Драгомирова Денева
33 06139 Таня Русева Маркова
34 09430 Теодора Стефанова Стоилкова
35 00160 Трайче Пандова Неделчева
36 13937 Цветан Николов Пенков
37 10050 Ясен Деянов Цветанов

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото