БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииЕАСТДелегати за периода 2013-2014

Делегати за периода 2013-2014

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
09972 Иван  Стефанов  Каралеев
00157 Мария Василева Попова
00077 Петранка Костадинова Христова
1 08742 Ана Симеонова Рангелова
2 00156 Борис Борисов Камиларов
3 09710 Борислав Драганов Бояджиев
4 10604 Борислав Кръстев Дамянов
5 09711 Борислав Петров Аврамов
6 41599 Боряна Христова Здравкова
7 13439 Валентина Борисова Кръстева-Христова
8 41635 Васил Мариов Маринов
9 10372 Венцислав Борисов Ангелов
10 13201 Веселин Георгиев Василев
11 41158 Динко Стоянов Петков
12 01007 Емил Спасов Георгиев
13 13008 Злати  Сашов Григоров
14 00589 Зоя Иванова Атанасова
15 00512 Кирил Йосифов Ганев
16 01213 Лариса Викторовна Кълнъкова
17 00002 Любомир Бориславов Грънчаров
18 00647 Малинка Ангелова Качикозова
19 10000 Маринела Нинчева Цветкова
20 02241 Мария Павлова Георгиева
21 13366 Мартин Маринов Маринов
22 09417 Мила Михайлова Малинова
23 02147 Михаил Ангелов Тончев
24 41745 Морена Неделчева Ангелова
25 08963 Неделчо Атанасов Атанасов
26 10491 Надя Андреева Влаева-Стоименова
27 41073 Нели Димова Каменова
28 09574 Николай Богомилов Войков
29 00764 Райна Александрова Андреева-Лалева
30 41565 Росен Боянов Христов
31 00098 Светослав Ангелов Дренски
32 00099 Славея Драгомирова Денева
33 06139 Таня Русева Маркова
34 09430 Теодора Стефанова Стоилкова
35 00160 Трайче Пандова Неделчева
36 01717 Цветан Любомиров Цветанов
37 10050 Ясен Деянов Цветанов

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото