БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Дискусия

Ново рекордно постижение на CREE!

Светлинен добив от 230 lm /W за XHGAWT-M2 - серийно производство на средномощен светодиод с Ra = 75 и Тцв = 5700 K при мощност на светодиода ,

Р = 0.1 W → æ=230 lm/ W, Tj=52O С ,
при 0.2 W → æ=200 lm/ W, Tj=53O С,
при 0.4 W → æ=175 lm/ W, Tj=57O С.

Какви резултати могат да се очакват на българския пазар от приложението на новия светодиод?

При използване на този светодиод за осветлениетo на коридори, стълбища и др , за светодиодни модули 1ƒt, 3R, P=0.1 W с конфигурация 3 реда х 10 светодиода = 30 бр с обща мощност 3 W и светлинен поток на модула 690lm .
Нископотенциалната топлина, която отделя модулът е 0.9 W от площ 286 mm х 61 mm.
За един офисен осветител 600/600 при използване на CLO ( Constant Light Output) с LLMF = 1, к.п.д. на оптичната система на осветителя η = 0.9 и двугодишен период на почистване при експлоатация с комбинирана подмяна LSF = 1 и LMF = 0.9, се получава следната стойност на експлоатационния фактор MF:
MFLED = LLMF x LSF x LMF = 1 x 1 x 0.9 = 0.9.
Светлинният поток на осветителя:
ФОLED = 4 x ФLED x ηLED x MFLED = 4 x 690lm x 0.9 x 0.9 = 2235 lm.
При съществуващите осветители 600/600 4 x 18 W с дросели и първо поколение огледални растерни решетки, светлинният поток на осветителя е равен:
Фо4х18 = 4 х Фл х η4х18 х MF4х18 = 4 х 1350 lm x 0.6 x 0.67 = 2170 lm,
Фл= 1350 lm- приема се, че осветителят е с триивични луминесцентни лампи. Основната част от осветителите са с обикновени лампи с Фл=1050 lm.
С посочените по-горе изчисления се доказа, че съществуващите осветители 4 х 18W с дросели, могат да се заменят с LED осветители с 4 броя модули 3R ( 3 x 10 бр) с мощност 3W.
Mощността на осветителя 4 х 18 е равна:
Р4 х 18 = 4 (18 W + 7 W) = 100 W.
Мощността на LED осветителя е
PLED = 4 х 3W+ ∆РДРАЙВЕР = 14 W.
При замяната на стария осветител 4 х 18 с нов LED осветител, мощността се намалява
∆Р = Р4 х 18 - PLED = 100 W - 14 W= 86 W.
При годишна експлоатация около ТГОД = 8760 h/год (денонощно светене), годишната икономия на ел.енергия ще бъде
∆Е = ∆Р х ТГОД = 86 х 8760/1000 ≈ 750 kWh
При цена на ел.енергията в комуналния сектор 0.23 лв/ kWh, годишното намаление на разходите за ел.енергия ще бъде:
∆Сег= ∆Е х Це = 750 х 0.23 лв/ kWh = 172 лв/год.
Очакваната цена за българския пазар на новия светодиод на CREE ~ 0.25  0.3 € / брой.
При тази цена на светодиода, крайната цена на осветителя LED 14 W се очаква да бъде К ≈ 185 лв без ДДС.
Срок на откупуване на инвестицията

Какво се очаква да се случи след около 2 години?

Цена на енергията за комуналния сектор ~ 0.27 лв/ kWh.
Цена на светодиода ~0.10  0.15 € / брой.
К.п.д. на оптичната система η ≈ 0.95
Срок на откупуване ~ 6 месеца.
При годишна експлоатация от 4400, Тотк се увеличава два пъти, а при Тг = 2200 h , Тотк се увеличава 4 пъти.

проф. д-р инж. Христо Василев

ДИСКУСИЯ

Въпрос:

„До каква граница се очаква да намалява мощността на светодиодните офис осветители 600/600 mm с развитието на светодиодната технология”.

Отговор:

Представям на вниманието Ви една дискусионна оценка, за която ще очаквам Вашите становища и мнения.

Уважаеми колеги,

Във връзка с материала, който Ви изпратих, получих следните въпроси:

Въпрос.1

Как е определена цена на светодиода 274 lm/W, Ra = 80, Tcw = 4000 K, PLED = 0.1 W?

Отговор.1

Въпрос 2  от г-н В.Ангелов:

Как се отчитат загубите в пистите на печатни платки, на които се
монтират светодиодите? Как следва да се контролира пропускателната
способност на пистите на печатните платки? По принцип винаги отчитаме
загубите в драйвера, оптиката, разсейвателя, рефлектора и по този начин
формираме общата загуба като загубите в пистите не се споменават от никого. Известно , е че с цел намаление на цената производители на печатни платки от Китай предлагат платки с дебелина на слоя под 18 микрона , което влияе на КПД на осветителя. Някой замислял ли се е над този въпрос?

Отговор 2:

Въпрос 3 от г-н В.Ангелов:

Ясно е , че светодиодите , които очакваме да се появят на пазара вътрешните
осветители ще осигуряват достатъчно добър комфорт според това , което представя
професор Христо Василев , най-вероятно коефициента UGR ще бъде
около два пъти по нисък от изискванията на стандарта. Може ли професорът да каже дали се е замислял и за нивото на съответният показател на уличните осветители при използването на светодиоди с такъв голям светлинен добив.Нужна ли е промяна на вида на уличните осветители?

Отговор 3:

Въпрос 4 от г-н Б.Мечков

Как се получава такава висока степен на експлоатационния фактор от порядъка на 0,95?

Отговор 4:

Въпрос 5 от г-н Б.Мечков:

Прави впечатление и високия коефициент на равномерност 0,85. Как се постига?

Отговор 5:

Въпрос 6 от г-н Б.Мечков 

Какво е влиянието на температурата Tj върху светлинния добив или е същото, както при останалите типове СД?

Отговор 6:

Въпрос 7 от г-н Сашо Тренев:

Какви резултати могат да се очакват на българския пазар от приложението на новия светодиод за съществуващите осветители 600 / 600 - 4 х 14 W?

Отговор 7:

Въпрос 8 от г-н Николай Бърдарски:

Как ще се измени интегралния , в частност спектралния коефициент на пропускане на лещите в процеса на работа на осветителя и какви нови материали предполагате ,че могат да се използват за изработката на лещите?

Отговор 8:

Въпроси от гл. ас. д-р Станимир Стефанов, ТУ-Пловдив:Имам няколко въпроса към всички, имащи отношение към използването на светодиодни осветители при нови и реновирани осветителни уредби у нас

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото