БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииГПГДелегати за периода 2013-2014

Делегати за периода 2013-2014

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
08550 Валентин Славчев Динев
08073 Маргарита Якова Тончева
01023 Николай Лев Главинчев
1 00998 Александър Георгиев Василев
2 41050 Алфиза Мударисовна Пенчовска
3 00803 Валери Здравков Кунчев
4 41099 Георги Дамянов Гочев
5 13337 Златка Иванова Мачкърска
6 41332 Иван Иличов Желявски
7 09166 Иван Калчев Иванов
8 01274 Иван Костадинов Деянов
9 00252 Иван Петров Иванов
10 00391 Мариела Иванова Василева
11 41361 Михаил Николаев Минков
12 08457 Пепа Димитрова Панева
13 41226 Радослав Стоянов Николов
14 13254 Тодор Атанасов Гаров
15 10190 Тодор Тодоров Костадинов

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото