БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииГПГДелегати за периода 2012-2013

Делегати за периода 2012-2013

 

Делегати от секция ГПГ 2012 - 2013 г.
пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
08550 Валентин Славчев Динев
1 00998 Александър Георгиев Василев
2 08166 Антонио Маринов Ангелов
3 00278 Асен Велков Миланов
4 41099 Георги Дамянов Гочев
5 10621 Георги Тодоров Митрев
6 41102 Емил Георгиев Лазев
7 01274 Иван Костадинов Деянов
10550 Илинка Методиева Иванова
9 01273 Йордан Димитров Велинов
10 08073 Маргарита Якова Тончева
11 00391 Мариела Иванова Василева
12 41361 Михаил Николаев Минков
13 01023 Николай Лев Главинчев
14 13254 Тодор Атанасов Гаров
15 10190 Тодор Тодоров Костадинов

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото