БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииКССНастоящи учебни курсове

Настоящи учебни курсове

  • 04-05.06.2016 "Модул IV: Изследване на земната основа и фундаментни конструкции съгласно Еврокод" от проф. Йордан Милев
  • 16.06.2016 „Ефективна широчина на греди с широки пояси съобразно еврокод 4 в съпоставка с други норми“ от проф. Енчо Дулевски
  • 20-21.06.2016 „Особености при проектиране на стоманени конструкции по EN 1993“ от проф. д-р инж. Николай Рангелов

Повече подробности за конкретния курс вижте на основната страница на КИИП София.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото