БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииТСТСДелегати за периода 2012-2013

Делегати за периода 2012-2013

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
00196 Виктория Любенова Бързакова
00195 Тодор Георгиев Ангелов
00964 Илиян Иванов Иванов
1 10239 Антон Стоицов Петров
2 13086 Асен Ангелов Попадийски
3 01541 Ася Бориславова Станишева-Георгиева
4 13777 Георги Йорданов Миланов
5 06239 Даниела Йорданова Кръстева
6 00450 Илия Иванов Иванчев
7 01943 Константин Тодоров Гочев
8 13080 Красимир Красимиров Георгиев
9 01944 Марияна Савова Миранджиева
10 09308 Мая Александрова Ризакова
11 41092 Мила Иванова Иванова
12 08650 Найден Кирилов Венев
13 01289 Румил Петров Гърнев

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото