БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2015

Материали за ОС 2015

Уважаеми делегати от КИИП РК София-град,

Предлагаме на Вашето внимание материали за Общото събрание на КИИП на 29 март 2015 г.
1. Писмо от РК Русе (виж линк)
2. Писмо от РК Пловдив – инж. Марин Младенов (виж линк)
3. Писмо от ЦУ на КИИП (виж линк) и въпросник (виж линк)
4. Писмо от инж. Георги Кордов, представител на КИИП в ТК 56, за пропуски в отчетния доклад на УС (виж линк)

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото