БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2016г.

Материали за ОС 2016г.

I. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Георги Йорданов Кордов, Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.

2. инж. Димитър Генчев Димов

II. ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Светослав Ангелов Дренски, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.
Предложение от инж. Георги Йорданов Кордов

III. ЗА СЕКРЕТАР НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020 г.
изборен мандат 2016-2020 г.

инж. Мария Стоянова Стефанова
Предложение от инж. Свилен Иванов Иванов, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2008-2012 г.

IV. ЗА ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020г.

1. инж. Наталия Иванова Въкова

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото