НачалоUncategorisedСтроителен Инженерен Форум - Международна Конференция по сеизмично инженерство се проведе успешно на 20 – 21 Октомври 2021

Строителен Инженерен Форум - Международна Конференция по сеизмично инженерство се проведе успешно на 20 – 21 Октомври 2021

11-kiip2

Строителен Инженерен Форум - Международна Конференция по сеизмично инженерство се проведе успешно на 20 – 21 Октомври 2021, под патронажа на Министър на Регионалното Развитие и Благоустройството. Събитието бе в онлайн формат, виртуална конференция с двупосочен симултантен превод (BG-EN).

Министър Комитова, чрез видео обръщение, откри форума, поздрави организаторите на форума - Съюз на строителните инженери в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София-град  и техните партньори Европейски съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейски съвет на инженерните камари (ECEC), поздрави участниците във форума, и пожела спорна работа и успех на конференцията. „Изключително много се радвам, че този форум е организиран в България и съм убедена, че ще стане ясно, че отдавна, отдавна по темата сеизмична сигурност, България се намира в Европа, благодарение на усилията, знанията и уменията на всички вас“- каза тя.

Въпреки затрудненията, МРРБ няма да се откаже да обновява бавно, поетапно и постепенно сградния фонд на България. Но за тях като министерство е важно как да се промени философията на процеса. „Днес вече не е достатъчно просто да обличаме сградите със стиропор, днес е необходим  нов подход, базиран на иновации, на модерни технологии, на дигитализация. Днес е необходима цел да създаваме устойчиви проекти, в които има големи енергийни спестявания. Това ще е нашата поредна крачка и в посока към паспортизация на сградния фонд, за която  инженерната общност настоява, защото преди санирането на всяка сграда, тя ще бъде конструктивно обследвана. Присъединявам се, към идеите на Научния център към Европейската комисия относно техния холистичен подход за едновременно сеизмично усилване и енергийна обновяване на съществуващи сгради. И не само това, надявам се че днешният форум  ще засегне духа на новите европейски политики за модернизране на европейския сграден фонд, които напълно съвпадат с посоката, в която се движи Регионалното министерство“ – каза министър Комитова.

Основната цел на конференцията бе да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране и да подчертае необходимостта от нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел подобряване едновременно на енергийните и сеизмичните им характеристики.

Тя даде възможност за споделяне на знания, идеи, резултати от изследвания и практически опит. Даде възможност и ние да си сверим часовника къде сме в сравнение с колегите около нас. За съжаление, изводът е, че сме далече назад. Нямаме дори стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресенията и какво трябва да се прави след земетресение.

22-kiip2Опасността от земетресение и скорошната сеизмична активност, отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск, еволюцията на Еврокод 8, обновяването на сгради с цел подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики, оценка на уязвимостта преди земетресение, антисеизмичния дизайн при укрепване и реконструкция на сгради на културното наследство, всички тези теми бяха във фокуса на трите Панела на конференцията.

Бяха изнесени презентации от 26 лектора – седем от България и 19 от чужбина – JRC (Съвместен Научен Център на Европейската комисия), Гърция, Хърватия, Турция, Португалия, Северна Македония, Австрия, Кипър.

В рамките на партньорството с ЕCCE и ECEC, членките на тези организации, предложиха лектори от техните страни, експерти в областта на антисеизмичното инженерство, които безвъзмездно изнесоха презентации на Конференцията.

С най-много лектори се представи Камара на инженерите на Хърватия - професори от Университета в Загреб, инженери от екипа експерти за Национална оценка на сеизмичния риск в Република Хърватия и Президентът на Хърватската Камараа, споделиха опита си за премахване на последиците от двете опустошителни земетресения в Загреб през март и в Петриня през декември 2020 г., както и за определянето на необходимото законодателство и програмата за спешно възстановяване след земетресения и ролята на Камарата в тези процеси. Ключовия въпрос, „дали трябва да чакаме земетресенията да ни събудят отново или можем да използваме целия инженерен опит и знания и да се опитаме да установим непрекъснати процеси за добро управление на сеизмичния риск?“ бе дискутиран от един от основателите на Хърватския център по земетръсно инженерство от Университета на Загреб и ръководител на екипа от експерти за Национална оценка на сеизмичния риск в Република Хърватия.

Националният Център по Сеизмично Иженерство при Универстета по Архитектура, строителство и геодезия УАСГ-НЦСИ  взе активно участие в първия панел на конференцията  с лекции за очакваните промени в следващото издание на Еврокод 8, свързани с моделирането на сеизмичното въздействие , и промените, отнасящи се до стоманобетонни и стоманени конструкции. НЦСИ сподели  и теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното поведение на едропанелни жилищни сгради в България. С представянето си на Конференцията, НЦСИ затвърди позициите си на национално значим сеизмичен център, който осъществява научноизследователски, проектантски и експертни дейности за намаляване на сеизмичния риск.

3-kiip-2

Вицепрезидентът на Гръцката организация за защита и планиране на земетресения (EPPO) и почетен професор на Националния технически университет на Атина (NTUA) представи основната философия на подготвяните в момента „Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция“. Ръководителите на отделите за земетръсно инженерство и отдела за цифрова обработка на данни на организацията EPPO на Гърция,  представиха рамката за предварителна оценка на сеизмичната уязвимост на сгради с обществено предназначение в Гърция. Зам. директор на Европейски Център за предотвратяване и прогнозиране на земетресения (ECPFE), дискутира процеса на оценка на предварителна сеизмична проверка („индекс на сеизмичния риск“), реализиран в историческия град Нафплион, старата столица на Гърция.

Ръководителят на изследователски проекти в Европейска Лаборатория за Изследване на Конструкции (ELSA) към Научния център към Европейската комисия (JRC), акцентира върху влиянието на устойчивостта и изискванията за енергийна ефективност върху проектирането и обновяването на сгради. Ръководител на екип в JRC представи разработването на съвременни материали и нови технологии за комбинираното сеизмично и енергийно обновяване на съществуващи сгради.

Бе представено и официалното становищe на ECCE по темата за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради, както и тезата, залегнала в становището на ECCE за 3S подхода за безопасни, здрави и устойчиви сгради.

Лекторът от Федерална Камара на Архитектите и оправомощените инженери консултанти на Австрия, в рамките на участието на ECCE,  акцентира върху влияние на земетресенията в геотехниката, чрез примери и решения за отстраняване на ефектите от земетресенията с прости и икономически ефективни решения.

В панела за паметници на културното наследство, българските лектори коментираха конструктивните намеси в исторически сгради и представиха проект за обезпечаване на сеизмичната безопасност на носещата конструкция на храм паметник „Свети Александър Невски“ и консервация, реставрация и експониране на археологическите структури в късноантичната крепост „Шишманово кале”. Съборна Църква от VI ВЕК.- да се съкрати?

Представител на Министерството на културата на Гърция коментира едновременното запазване на руинния характер на паметниците на културата и конструктивната им безопасност.

Представителят на Камара на инженерите на Португалия, член на Изпълнителния Борд на „Европейската Асоциация по Земетръсно Инженерство“ (EAEE), дискутира мерките за укрепване на зидани конструкциии на сгради на културното наследство, като представи ализиз на антисеизмичното проектиране при укрепване и реконструкция на сграда от културното наследство -  двореца Синтра, Португалия.

Представителят на Турската камара на строителните инженери от Технически Университет Ерзурум, Турция, презентира динамичното идентифициране на исторически зидани конструкции чрез оперативен модален анализ.

Лектори от Р. Северна Македония, излъчени от Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Р. Северна Македония, бяха  професори от Университет „Св. Кирил и Методий“ (UKIM) в Скопие и Института по Сеизмично Инженерство и Инженерна Сеизмология (IZIIS), Скопие. Те коментираха влиянието на стени от стоманобетон върху енергийната ефективност на сгради в контекста на изискванията при интегрирания подход за сеизмично усилване и енергийна ефективност на сградите, сеизмичното поведение на нерегулярни в план конструкции, както и разработения от IZIIS интегриран  мултидисциплинарен подход към сеизмичната защита на конструкции, отнасящи се до културното наследство.

Изнесените лекции на Конференцията бяха на високо професионално ниво, актуални, информативни, интересни. Много от участниците изразиха задоволството си от отличните презентаци.

Конференцията се проведе при голям интерес, над 500 регистрирани участници - близо 30% от участниците бяха инженери от европейски страни. Благодарение на партньорството на ЕCCE и ЕСЕС, инженерните камари, които са техни членове, бяха анонсиали провеждането на конференцията и поканили за участие чрез интернет страницита на организациите си, строителните инженери от техните страни. Имаше участници от Хърватия, Гърция, Кипър, Турция, Монтенегро, Полша, Словения и др. Във всеки от панелите над 200-250 активни участници слушаха лекциите.

Със съдействието на УАСГ-НЦСИ стана възможно Международната конференция по сеизмично инженерство да бъде проследена в реално време на екрана на мултимедийната колона на НЦСИ в централното фоайе на УАСГ. Много студенти с интерес слушаха лекциите пред колоната и се радваха на реалзиранната иновативна идея на организаторите – и те да станат част от този форум.

4-kiip-2Предвиденият Дискусионен Панел на тема: Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяването на сградния фонд и на сградите обявени за недвижими културни ценности, се проведе на 1 ноември.

Участието в Конференцията бе безплатно за всички. С любезното съгласие на лекторите, материалите (презентации и запис) са достъпни следващата седмица в раздел Download на интернет страницата на Форума www.bef2021.uceb.eu.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото