NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

СтипендииСтипендии

Стипендии на КИИП РК София-град

2022/23 учебна година

I. УАСГ

1. Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански.

Стипендиант: Йоана Гетова.
Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендии на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“:

на Алекс Грънчаров.
Кратко представвяне на стипендианта.

на  Брайко Брайков - еднократна награда 400 лв.
Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“

на Радостина Тотева.
Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“

на Теодора Дараджанска.
Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендии на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“:

на Александър Димитров
Кратко представяне на стипендианта.

на Албена Добринова - еднократна награда 400лв.
Кратко представяне на стипендианта.

II. Технически Университет – гр. София:

Стипендии на секция ТЕХ:

на Виктория Мондешка
Кратко представвяне на стипендианта.

на Николета Любенова
Кратко представвяне на стипендианта.

на Радка Цуцекова - еднократна награда 400 лв.
Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

на Станислав Мартинов
Кратко представвяне на стипендианта.

на Симона Петрова - еднократна награда 400 лв.
Кратко представяне на стипендианта.

на Деница Милчовска - еднократна награда 400 лв.
Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

на Силвия Иванова
Кратко представвяне на стипендианта.

на Станислав Йосков
Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

Стипендия на секция МДГЕ

на Иван Димитров.
Кратко представяне на стипендианта.

 

2021/22 учебна година

I. УАСГ

1.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански. Стипендиант: Владислава Клечкова.

Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на Мария Георгиева.

Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“на Деница Ненкова.

Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Стефани Антова.

Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“на Борислав Мусторов

Кратко представяне на стипендианта.

 II. Технически Университет – гр. София:

 Стипендии на секция ТЕХ:

1.на Христиана Кметова.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Мартин Петров.

Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

1. на Яна Танчева

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Пенко Славов.

Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

1. на Венцислав Калпачки.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Габриел Филипов.

Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

1. Стипендия на секция МДГЕ на Карина Гелова .

Кратко представяне на стипендианта.

2020/21 учебна година

I. УАСГ

1. Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански на Йордан Валентинов Милчев - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“Строителен факултет .

Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на Миглена Манчева Тонева - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“Строителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“на Александрина Александрова Цветкова - специалност „Водоснабдяване и Канализация“, Хидротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Мария Кирова - специалност „Приложна геодезия“, на Геодезически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“на Иван Маринов Маринов - специалност „Транспортно строителство“, Факултет по транспортно строителство.

Кратко представвяне на стипендианта.

 II. Технически Университет – гр. София:

 Стипендии на секция ТЕХ:

1.на  Виктория Георгиева Димитрова - специалност „Инженерна логистика“, Машиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Елена Радославова Милева-специалност „Машиностроене“, Машиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

1. на Стоимир Андреев Червенков - специалност „Еенергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ - Енергомашиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Димо Ангелов - специалност „Еенерго преобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ - Енергомашиностроителен факултет.

Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

1. на Константин Иванов Палев -специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, Електротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Ива Петрова Петрова -  специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, Електротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

1. Стипендия на секция МДГЕ на Йордан Мирославов Йорданов - специалност „Маркшайдерство и геодезия “, Миннотехнологичен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2019/20 учебна година

Стипендии на КИИП РК София-град

2018/19 учебна година

I. Химикотехнологичен и металургичен институт - гр. София:
Стипендия на секция ТЕХ на Невена Борисова - Факултет по химични технологии, специалност „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“

II. Технически Университет – гр. София:
Стипендия на секция ТЕХ на Кристиан Колев - Машиностроителен факултет, специалност „Машиностроене“

Стипендии на секция ЕАСТ:

на Айдън Чолаков - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

на Николай Иванов - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

на Камен Наков - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Награда на Мартин Ралчев - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

на Александра Тодорова – Енергомашиностроителен факултет - специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“

на Георги Гурев –– Енергомашиностроителен факултет - специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

Стипендия на секция МДГЕ на Ангелика Софрониева – Миннотехнологичен факултет - специалност „Разработване на полезни изкопаеми“

ІV. УАСГ

1..Стипендия на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански на Владислав Димитров Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” на Ивайло Дишлиев Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

3.Поощрителна награда на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” на Бисер Стоянов Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

4.Стипендия на секция „Водно строителство” на Диана Стойчева Хидротехнически факултет специалност „Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения”

5.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия” на Екатерина Кирилова Геодезически факултет специалност „Геодезия”

6.Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Матей Илиев, Факултет по транспортно строителство - специалност „Железопътно строителство“

7.Награда на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Васил Димитров Факултет по транспортно строителство - специалност „Строителство на транспортни съоръжения“

8.Награда на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Веселин Желязков Факултет по транспортно строителство - специалност „Пътно строителство“

2017/18 учебна година

I. Химикотехнологичен и металургичен институт гр. София/21.11.2017 г.:
- Венцислав Венелинов Баков - Факултет по химични технологии,
специалност „Фин органичен синтез“, Фак. № 4491

II. ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София/13.11.2017 г.:
- Дилян Желязков Ников – студент в Строителен факултет, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, фак. № Б1-1792,

III. Технически Университет – гр. София/ 09.11.2017 г.:
- Валентин Валериев Тотев, студент в Електротехнически Факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и Специализация:“ЕСЕО“, фак. № 031317004;
- Кристиан Лъчезаров Кадиев, студент студент в Електротехнически Факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и Специализация:“ЕMС“, фак. № 031317022;

IV. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София/16.10.2017 г.:
- Ива Ивайлова Митева – специалност „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация „Инженер –геолог“, фак. № 14152

2016/17 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Мирослав Маринов Патриков, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Тодор Атанасов Филев, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Пламен Красимиров Славчев, специалност „ТС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Лилия Тодорова Смилкова, специалност ХТС. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Валя Валентинова Караиванова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Христос Данаилов Стайков, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Михаил Анатолиев Мишев, специалност „Топлотехника“. Стипендията с дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Боян Янакиев Янакиев. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., се поделя поравно между Явор Йорданов Лозанов и Велизар Кирилов Славков. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроене “ в ТУ-МТФ в размер на 120 лв., спечелена от Александър Христов Христов, специалност „Машиностроене“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Илиан Спасов Киричев, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Кирил Ангелов, специалност „Фин органичен синтез“. Две поощрителни награди по 300 лева спечелени от Александър Васев, специалност „Електрохимични технологии и защита от корозии“ и Красимир Михайлов, специалност „Фин органичен синтез“. Стипендията и поощрителните награди се дават от РР на КИИП София-град.

2015/16 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Емин Зейнур Махмуд, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Виктория Евгениева Стоилова, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Веселин Маргаритов Бакърджиев, IVкурс, специалност „ТС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Георгиев Янев, IVкурс, специалност ХТС. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Надежда Павлинова Колева, V курс, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Ивелина Веселинова Георгиева. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Владимиров Атанасов, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Юриев Михайлов, специалност „Топлотехника“. Стипендията с дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Цветомир Сашков Асенов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Богомил Иванов Богомилов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град
- Една стипендия по специалност „Компютърно проектиране “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Дима Якова Якова, специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Цветозар Пламенов Филипов, специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Аксел Нюсрет Якуб. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2014/15 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Венцислав Минчев Тепелиев, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Ива Петева Петкова, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Яна Радкова Тодорова, V курс, специалност „Пътно строителство“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Кристиан Стоянов Кирков, V курс, специалност „ВиК“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Виктория Цветелинова Крумова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Стоян Руменов Иванов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Анелия Пламенова Петкова, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Томислав Красимиров Атанасов, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, в размер на 120 лв., спечелена от Мариян Костадинов Петров, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Иванов Манков, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Компютърни системи и технологии“ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Даниел Божидаров Вирчев, IV курс. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Никол Иво Каназирева, IV курс, специалност „Подземно строителство“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Николай Радославов Николов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2013/14 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Бистра Огнянова Ганчева, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Борислав Ивав Иванов, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Гечев Гечев, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Петър Христов Стоянов, специалност „В и К“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Екатерина Иванова Кичекова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Мартин Христов Петков. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Светослав Руменов Влашки, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от двама равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Динко Стефанов Чорчопов и Симона Красимирова Пенева , специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от двама равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Александър Венелинов Крумов и Боряна Лъчезарова Маринова, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Георги Иванов Вълчков, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Вилиян Радославов Янакиев, IV курс, специалност „ГГППТ“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Росица Александрова Стойкова, специалност „Фин органичен синтез“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2012/13 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв. на името на проф. Тодор Карамански. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ - София в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ОВКХТТГ “ в ТУ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ЕАСТ“ в ТУ. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ или друга в ТУ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2011/2012 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Пламен Николаев Кочев, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любомир Кирилов Вецков, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Рая Димитрова Димитрова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Асен Сергеев Тодоров, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Весела Василева Христова, специалност „Хидротехническо строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Иванова Здравкова, специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Нели Пламенова Божковска, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от трима равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Иван Георгиев Пандъков, Мартин Руменов Райков, Илия Феликсов Стоянов , специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Евгени Николаев Дончев, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Светла Здравкова Деделянова, специалност „Геология и геоинформатика“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2010/2011 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Радослав Орлинов Тодоров, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Иво Евтимов Баръмов , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Диляна Николова Кръстева, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Александър Славчев Михов, специалност „ТС“, немскоезиково обучение. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Силвия Красимирова Данева , специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Теодора Христова Вачкова, специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Михаела Бойкова Лозанова, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Ивайло Викторов Попов, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Костадин Филипов Стоянов, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Соня Сашева Славчева, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2009/2010 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Йордан Щонов Пойдовски, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Йордан Стефанов Шулев , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мартин Руменов Томов, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Кристина Веселинова Терзийска, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Славка Иванова Мечкарова , специалност „Хидромелиоративно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислава Георгиева Георгиева , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Младен Йорданов Николов, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електрически централи “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Мирослав Пламенов Ризов, специалност „Електрически централи“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Тома Стаменов Томов, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Минно дело“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Даниела Ангелова Малинова, специалност „Подземно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2008/2009 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Рефат Мустафов Кичуков, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Калина Василева Стоилова , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Йордан Щонов Пойдовски, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Колева Пъдева, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Златина Станева Стоилова , специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Иван Дойчинов Дуков , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Калин Христов Ангелов, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Минно дело“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Вероника Венциславова Лилкова, специалност „Подземно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2007/2008 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Илия Христов Карабаджаков, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислав Младенов Косев, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислава Никифорова Иванова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Веселина Сашева Шалапатова, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Тасева Беляшка, специалност „Хидротехническо строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Драгомира Йорданова Йорданова , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2006/2007 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Александрина Иванова Иванова, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любица Лазарова Миланова, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Цветослава Василева Стоянова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Агница Цветанова Костова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любомира Красимирова Досева , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Велизар Славчев Нейков, специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Даниел Владимиров Иванов, специалност „Маркшайдерство и геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Индустриална химия“ в ХТМУ в размер на 120 лв., спечелена от Илияна Иванова Начева, специалност „Индустриална химия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2005/2006 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Димитър Ганчев Ганчев, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мирослава Кирилова Валявичарска, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „Технологии“ в ХТМУ в размер на 120 лв., спечелена от Илиана Иванова Начева, специалност „Индустриална химия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото