NachaloKIIP

4lenski vnos2024

ОтличияПочетен знак за заслуги

Почетен знак за заслуги

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)
Регионална колегия София-град

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД УДОСТОЕНИ С ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ ПО СЛУЧАЙ 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КИИП И С ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ


инж. Божидар

Божинов

инж. Борис

Камиларов

Галина

Рулева

инж. Гергана

Йорданова

инж. Грета

Рафаилова

инж. Динко

Петков

инж. Иван

Александров

инж. Иво

Радев

инж. Ирена

Колева

инж. Кирил

Ганев

инж. Красимир

Георгиев

инж. Маньо

Манев

инж. Марияна

Миранджиева

инж. Надежда

Петрова

инж. Надя

Влаева - Стоименова

инж. Петър

Сотиров

инж. Теодора

Стоилова

офис

на РК София-град

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД УДОСТОЕНИ С ГРАМОТИ ПО СЛУЧАЙ 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КИИП И С ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

инж. Антонио Лаков
инж. Артин Мамиян
инж. Асен Попадийски
инж. Атанаска Атанасова
инж. Балчо Балчев
инж. Бианка Пинчева
инж. Богомил Хорозов
инж. Божидар Иванчев
инж. Борис Готов
инж. Валентин Динев
инж. Ванюшка Ангелова
инж. Васил Бочуков
инж. Весела Горанова
инж. Веселин Люцканов
инж. Виктория Бързакова
инж. Виолета Стефанова
инж. Владимир Василев
инж. Владимир Пенев
инж. Георг Ценов
инж. Георги Симеонов
инж. Георги Кордов
инж. Гинка Димова
инж. Гинчо Костов
инж. Димитър Куманов
инж. Димитър Пенев
инж. Димитър Йорданов
инж. Димитър Варадинов
инж. Димитър Йосифов
инж. Димитър Стефанов
инж. Динка Христова Лозанова
инж. Евдокия Стоянова
инж. Елвира Стойкова
инж. Елена Делева
инж. Емил Крумов
инж. Емил Георгиев
инж. Златинка Велева
инж. Златка Плеснева
инж. Ивайло Банов
инж. Иван Деянов
инж. Иванка Златарева
инж. Илиян Симов
инж. Илка Симиджиева
инж. Илко Маринов
инж. Йонка Пеловска
инж. Йонко Пенев
инж. Климент Давидков
инж. Константин Казаков
инж. Краси Кръстев
инж. Любомир Илиев
инж. Любомир Грънчаров
инж. Людмила Кирова
инж. Маргарита Тончева
инж. Мариела Василева
инж. Марин Маринов
инж. Марин Йорданов
инж. Мария Стефанова
инж. Мария Владимирова
инж. Мария Атанасова
инж. Мария Попова
инж. Мария Фингарова
инж. Милена Мирчева
инж. Милчо Ангелов
инж. Михаил Тончев
инж. Михаил Цанков
инж. Михаил Михайлов
инж. Михаил Толев
инж. Михел Иванчев
инж. Надежда Георгиева
инж. Надка Стоилова
инж. Наталия Въкова
инж. Нели Грънчарова
инж. Никола Чушков
инж. Николай Богданов
инж. Николай Главинчев
инж. Николай Голкочев
инж. Нина Бачева
инж. Огнян Христов
инж. Павел Павлов
инж. Павлин Панов
инж. Паскал Паскалев
инж. Пеньо Пенев
инж. Петър Димов
инж. Петър Пешев
инж. Пламен Ганчев
инж. Радослав Върбанов
инж. Райна Кожухарова
инж. Румил Гърнев
инж. Руси Столаров
инж. Светла Спасова
инж. Светлана Камиларова
инж. Светослав Дренски
инж. Славея Денева
инж. Соня Дакова
инж. Стефан Кинарев
инж. Стойно Венков
инж. Таня Серафимова
инж. Тодор Костадинов
инж. Тодор Ангелов
инж. Тошка Попова
инж. Трайче Неделчева
инж. Христо Шевъртов
инж. Христо Христов
инж. Юлия Генинска
инж. Ясен Цветанов

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА РК КИИП СОФИЯ-ГРАД УДОСТОЕНИ С ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КИИП И С ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

Ангел

Георгиев

Филипов

Анелия

Миланова

Райчева

Анита

Димитрова

Йончева

Антонио

Вутов

Лаков

Артин

Мелик

Мамиян

Асен

Ангелов

Попадийски

Ася

Бориславова

Станишева-Георгиева

Атанас

Йорданов

Пунев

Балчо

Вълков

Балчев

Бистра

Димитрова

Караколева

Богомил

Великов

Хорозов

Божидар

Костадинов

Лесновски

Божидар

Петров

Иванчев

Божидар

Щерев

Иванов

Борис

Михов

Готов

Валентин

Горчев

Семерджиев

Валентин

Славчев

Динев

Ваня

Крумова

Цветкова

Василий

Михайлович

Сафронов

Веселинка

Маринова

Динева

Виктор

Добрев

Ташев

Виктория

Любенова

Бързакова

Владимир

Иванов

Василев

Владимир

Иванов

Костов

Вълко

Каменов

Вълков

Ганчо

Христов

Димитров

Георг

Николов

Ценов

Георги

Георгиев

Караджов

Георги

Иванов

Годинячки

Георги

Михайлов

Колчаков

Георги

Петров

Цвятков

Георги

Симеонов

Симеонов

Георги

Янков

Мишев

Гинка

Димова

Димова

Данаил

Анастасов

Костов

Данаил

Василев

Христов

Даниела

Валентинова

Пенева

Димитрина

Жекова

Галаджян

Димитър

Василев

Даков

Димитър

Василев

Йорданов

Димитър

Господинов

Шевиков

Димитър

Йорданов

Куманов

Димитър

Костов

Делчев

Димитър

Милков

Начев

Добрин

Любенов

Ефремов

Емил

Любенов

Крумов

Емил

Русев

Бъчваров

Емил

Спасов

Георгиев

Емилия

Димитрова

Делчева

Ивайло

Петков

Банов

Иван

Боянов

Табов

Иван

Костадинов

Деянов

Иван

Стефанов

Каралеев

Иван

Тодоров

Маноилов

Иван

Христов

Гешанов

Иванка

Петрова

Петрова

Илия

Иванов

Иванчев

Илиян

Иванов

Иванов

Илка

Асенова

Симиджиева

Йордан

Иванов

Милев

Камелия

Любова

Иванчева-Кочева

Климент

Богомилов

Давидков

Константин

Павлов

Русев

Константин

Проданов

Димитров

Константин

Савков

Казаков

Коста

Апостолов

Младенов

Костадин

Николов

Кърнев

Костадин

Христев

Топуров

Красимир

Велков

Петров

Красимир

Любенов

Велинов

Красимир

Петров

Марков

Красимира

Светославова

Кузманова

Лиляна

Георгиева

Тодорова

Лиляна

Христова

Каменова

Любомир

Бориславов

Грънчаров

Любомир

Кирилов

Вецков

Любомир

Пасков

Ташков

Людмил

Цветанов

Ангелов

Малинка

Ангелова

Качикозова

Маньо

Тодоров

Манев

Маргарита

Якова

Тончева

Мариела

Иванова

Василева

Марин

Йорданов

Йорданов

Мария

Василева

Попова

Мария

Олег

Владимирова

Мария

Стоянова

Стефанова

Милена

Иванова

Куюмджиева

Милчо

Стефанов

Големехов

Михаил

Ангелов

Тончев

Михаил

Димитров

Толев

Михаил

Иванов

Михайлов

Михаил

Иванов

Цанков

Михел

Маринов

Иванчев

Наталия

Иванова

Въкова

Никола

Веселов

Чушков

Никола

Йорданов

Стоичков

Никола

Цветанов

Гергинов

Николай

Лев

Главинчев

Николай

Янев

Янев

Огнян

Борисов

Христов

Павел

Минков

Павлов

Павлин

Драгомиров

Панов

Паскал

Димитров

Паскалев

Пеньо

Димитров

Пенев

Петранка

Костадинова

Христова

Петър

Златков

Сотиров

Петър

Илиев

Драганов

Пламен

Ганчев

Ганчев

Райна

Бакунова

Кожухарова

Райна

Иванова

Тошева

Райна

Петрова

Костова-Гиргинова

Росен

Ангелов

Гурков

Румил

Петров

Гърнев

Русан

Драганов

Харбов

Руси

Димитров

Столаров

Руска

Димитрова

Динкова

Светла

Крумова

Димитрова

Светла

Цветанова

Спасова

Светослав

Манолов

Симеонов

Свилен

Иванов

Иванов

Силвия

Йорданова

Стойнова

Славена

Никифорова

Недева-Антонова

Славея

Драгомирова

Денева

Станимир

Рафаилов

Бачев

Стефан

Иванов

Кинарев

Стефан

Първанов

Модев

Стойно

Иванов

Венков

Таня

Русева

Маркова

Тодор

Георгиев

Ангелов

Тодор

Тодоров

Костадинов

Тошка

Трошанова

Попова

Трайче

Пандова

Неделчева

Хубен

Милков

Хубенов

Цветанка

Събкова

Коларова-Кирова

Янко

Илиев

Боянов

Ясен

Деянов

Цветанов

Посмъртно

Асен

Велков

Миланов

Владимир

Николов

Гръблев

Георги

Василев

Николов

Кубер

Николов

Найденов

Лука

Илиев

Коларов

Стамат

Христов

Камиларов

Тодор

Димитров

Карамански


Регионално ръководство КИИП София-град


Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов


Зам. Председател на КИИП РК София-град
инж. Светослав Дренски

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото