Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ОтличияПочетен знак за заслуги

Почетен знак за заслуги

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)
Регионална колегия София-град

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА РК КИИП СОФИЯ-ГРАД УДОСТОЕНИ С ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КИИП И С ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

Ангел

Георгиев

Филипов

Анелия

Миланова

Райчева

Анита

Димитрова

Йончева

Антонио

Вутов

Лаков

Артин

Мелик

Мамиян

Асен

Ангелов

Попадийски

Ася

Бориславова

Станишева-Георгиева

Атанас

Йорданов

Пунев

Балчо

Вълков

Балчев

Бистра

Димитрова

Караколева

Богомил

Великов

Хорозов

Божидар

Костадинов

Лесновски

Божидар

Петров

Иванчев

Божидар

Щерев

Иванов

Борис

Михов

Готов

Валентин

Горчев

Семерджиев

Валентин

Славчев

Динев

Ваня

Крумова

Цветкова

Василий

Михайлович

Сафронов

Веселинка

Маринова

Динева

Виктор

Добрев

Ташев

Виктория

Любенова

Бързакова

Владимир

Иванов

Василев

Владимир

Иванов

Костов

Вълко

Каменов

Вълков

Ганчо

Христов

Димитров

Георг

Николов

Ценов

Георги

Георгиев

Караджов

Георги

Иванов

Годинячки

Георги

Михайлов

Колчаков

Георги

Петров

Цвятков

Георги

Симеонов

Симеонов

Георги

Янков

Мишев

Гинка

Димова

Димова

Данаил

Анастасов

Костов

Данаил

Василев

Христов

Даниела

Валентинова

Пенева

Димитрина

Жекова

Галаджян

Димитър

Василев

Даков

Димитър

Василев

Йорданов

Димитър

Господинов

Шевиков

Димитър

Йорданов

Куманов

Димитър

Костов

Делчев

Димитър

Милков

Начев

Добрин

Любенов

Ефремов

Емил

Любенов

Крумов

Емил

Русев

Бъчваров

Емил

Спасов

Георгиев

Емилия

Димитрова

Делчева

Ивайло

Петков

Банов

Иван

Боянов

Табов

Иван

Костадинов

Деянов

Иван

Стефанов

Каралеев

Иван

Тодоров

Маноилов

Иван

Христов

Гешанов

Иванка

Петрова

Петрова

Илия

Иванов

Иванчев

Илиян

Иванов

Иванов

Илка

Асенова

Симиджиева

Йордан

Иванов

Милев

Камелия

Любова

Иванчева-Кочева

Климент

Богомилов

Давидков

Константин

Павлов

Русев

Константин

Проданов

Димитров

Константин

Савков

Казаков

Коста

Апостолов

Младенов

Костадин

Николов

Кърнев

Костадин

Христев

Топуров

Красимир

Велков

Петров

Красимир

Любенов

Велинов

Красимир

Петров

Марков

Красимира

Светославова

Кузманова

Лиляна

Георгиева

Тодорова

Лиляна

Христова

Каменова

Любомир

Бориславов

Грънчаров

Любомир

Кирилов

Вецков

Любомир

Пасков

Ташков

Людмил

Цветанов

Ангелов

Малинка

Ангелова

Качикозова

Маньо

Тодоров

Манев

Маргарита

Якова

Тончева

Мариела

Иванова

Василева

Марин

Йорданов

Йорданов

Мария

Василева

Попова

Мария

Олег

Владимирова

Мария

Стоянова

Стефанова

Милена

Иванова

Куюмджиева

Милчо

Стефанов

Големехов

Михаил

Ангелов

Тончев

Михаил

Димитров

Толев

Михаил

Иванов

Михайлов

Михаил

Иванов

Цанков

Михел

Маринов

Иванчев

Наталия

Иванова

Въкова

Никола

Веселов

Чушков

Никола

Йорданов

Стоичков

Никола

Цветанов

Гергинов

Николай

Лев

Главинчев

Николай

Янев

Янев

Огнян

Борисов

Христов

Павел

Минков

Павлов

Павлин

Драгомиров

Панов

Паскал

Димитров

Паскалев

Пеньо

Димитров

Пенев

Петранка

Костадинова

Христова

Петър

Златков

Сотиров

Петър

Илиев

Драганов

Пламен

Ганчев

Ганчев

Райна

Бакунова

Кожухарова

Райна

Иванова

Тошева

Райна

Петрова

Костова-Гиргинова

Росен

Ангелов

Гурков

Румил

Петров

Гърнев

Русан

Драганов

Харбов

Руси

Димитров

Столаров

Руска

Димитрова

Динкова

Светла

Крумова

Димитрова

Светла

Цветанова

Спасова

Светослав

Манолов

Симеонов

Свилен

Иванов

Иванов

Силвия

Йорданова

Стойнова

Славена

Никифорова

Недева-Антонова

Славея

Драгомирова

Денева

Станимир

Рафаилов

Бачев

Стефан

Иванов

Кинарев

Стефан

Първанов

Модев

Стойно

Иванов

Венков

Таня

Русева

Маркова

Тодор

Георгиев

Ангелов

Тодор

Тодоров

Костадинов

Тошка

Трошанова

Попова

Трайче

Пандова

Неделчева

Хубен

Милков

Хубенов

Цветанка

Събкова

Коларова-Кирова

Янко

Илиев

Боянов

Ясен

Деянов

Цветанов

Посмъртно

Асен

Велков

Миланов

Владимир

Николов

Гръблев

Георги

Василев

Николов

Кубер

Николов

Найденов

Лука

Илиев

Коларов

Стамат

Христов

Камиларов

Тодор

Димитров

Карамански


Регионално ръководство КИИП София-град


Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов


Зам. Председател на КИИП РК София-град
инж. Светослав Дренски

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото