Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

Инфо: 29.01.2018г. 


Мнение на инж. Любомир Грънчаров относно Стратегически цели посочени в чл.2.2 на Устава на КИИП
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Светла Спасова относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Борис Готов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Марин Гергов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.01.2018г.

Писмо на инж. Емил Крумов до членовете на КИИП София-град относно регистрация на договорите
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 08.01.2018г.

Мнение на инж. Златка Плеснева 
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 01.02.2018г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП относно регистрация на договори за проектиране

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.12.2017г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП с анализ на ЗОП във връзка със ЗУТ и Наредба №4

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото