Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

СтипендииСтипендии

Стипендии на КИИП РК София-град

2017/18 учебна година

I. Химикотехнологичен и металургичен институт гр. София/21.11.2017 г.:
- Венцислав Венелинов Баков - Факултет по химични технологии,
специалност „Фин органичен синтез“, Фак. № 4491

II. ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София/13.11.2017 г.:
- Дилян Желязков Ников – студент в Строителен факултет, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, фак. № Б1-1792,

III. Технически Университет – гр. София/ 09.11.2017 г.:
- Валентин Валериев Тотев, студент в Електротехнически Факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и Специализация:“ЕСЕО“, фак. № 031317004;
- Кристиан Лъчезаров Кадиев, студент студент в Електротехнически Факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и Специализация:“ЕMС“, фак. № 031317022;

IV. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София/16.10.2017 г.:
- Ива Ивайлова Митева – специалност „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация „Инженер –геолог“, фак. № 14152

2016/17 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Мирослав Маринов Патриков, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Тодор Атанасов Филев, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Пламен Красимиров Славчев, специалност „ТС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Лилия Тодорова Смилкова, специалност ХТС. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Валя Валентинова Караиванова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Христос Данаилов Стайков, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Михаил Анатолиев Мишев, специалност „Топлотехника“. Стипендията с дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Боян Янакиев Янакиев. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., се поделя поравно между Явор Йорданов Лозанов и Велизар Кирилов Славков. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроене “ в ТУ-МТФ в размер на 120 лв., спечелена от Александър Христов Христов, специалност „Машиностроене“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Илиан Спасов Киричев, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Кирил Ангелов, специалност „Фин органичен синтез“. Две поощрителни награди по 300 лева спечелени от Александър Васев, специалност „Електрохимични технологии и защита от корозии“ и Красимир Михайлов, специалност „Фин органичен синтез“. Стипендията и поощрителните награди се дават от РР на КИИП София-град.

2015/16 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Емин Зейнур Махмуд, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Виктория Евгениева Стоилова, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Веселин Маргаритов Бакърджиев, IVкурс, специалност „ТС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Георгиев Янев, IVкурс, специалност ХТС. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Надежда Павлинова Колева, V курс, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Ивелина Веселинова Георгиева. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Владимиров Атанасов, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Юриев Михайлов, специалност „Топлотехника“. Стипендията с дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Цветомир Сашков Асенов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Богомил Иванов Богомилов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град
- Една стипендия по специалност „Компютърно проектиране “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Дима Якова Якова, специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Цветозар Пламенов Филипов, специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Аксел Нюсрет Якуб. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2014/15 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Венцислав Минчев Тепелиев, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Ива Петева Петкова, V курс, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Яна Радкова Тодорова, V курс, специалност „Пътно строителство“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Кристиан Стоянов Кирков, V курс, специалност „ВиК“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Виктория Цветелинова Крумова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Стоян Руменов Иванов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Анелия Пламенова Петкова, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - - Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Томислав Красимиров Атанасов, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, в размер на 120 лв., спечелена от Мариян Костадинов Петров, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Иванов Манков, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Компютърни системи и технологии“ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Даниел Божидаров Вирчев, IV курс. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Никол Иво Каназирева, IV курс, специалност „Подземно строителство“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Николай Радославов Николов. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2013/14 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Бистра Огнянова Ганчева, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Борислав Ивав Иванов, специалност „ССС“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Димитър Гечев Гечев, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Петър Христов Стоянов, специалност „В и К“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Екатерина Иванова Кичекова, специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ – София в размер на 120 лв. спечелена от Мартин Христов Петков. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Светослав Руменов Влашки, специалност „Топлотехника“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от двама равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Динко Стефанов Чорчопов и Симона Красимирова Пенева , специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от двама равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Александър Венелинов Крумов и Боряна Лъчезарова Маринова, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Георги Иванов Вълчков, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Вилиян Радославов Янакиев, IV курс, специалност „ГГППТ“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град. - Една стипендия в ХТМУ- София в размер на 120 лв. спечелена от Росица Александрова Стойкова, специалност „Фин органичен синтез“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2012/13 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв. на името на проф. Тодор Карамански. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., специалност „Геодезия“. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност ССС в ВСУ „Л. Каравелов“ - София в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ОВКХТТГ “ в ТУ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ЕАСТ“ в ТУ. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ или друга в ТУ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв. Стипендията се дава от РР на КИИП София-град.

2011/2012 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Пламен Николаев Кочев, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любомир Кирилов Вецков, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Рая Димитрова Димитрова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Асен Сергеев Тодоров, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Весела Василева Христова, специалност „Хидротехническо строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Иванова Здравкова, специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Нели Пламенова Божковска, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ, която се поделя от трима равностойни кандидати, в размер на 120 лв., спечелена от Иван Георгиев Пандъков, Мартин Руменов Райков, Илия Феликсов Стоянов , специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Евгени Николаев Дончев, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Светла Здравкова Деделянова, специалност „Геология и геоинформатика“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2010/2011 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Радослав Орлинов Тодоров, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Иво Евтимов Баръмов , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Диляна Николова Кръстева, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Александър Славчев Михов, специалност „ТС“, немскоезиково обучение. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Силвия Красимирова Данева , специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Теодора Христова Вачкова, специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Михаела Бойкова Лозанова, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Ивайло Викторов Попов, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Костадин Филипов Стоянов, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Соня Сашева Славчева, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2009/2010 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Йордан Щонов Пойдовски, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Йордан Стефанов Шулев , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мартин Руменов Томов, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Кристина Веселинова Терзийска, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Славка Иванова Мечкарова , специалност „Хидромелиоративно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислава Георгиева Георгиева , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Младен Йорданов Николов, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Електрически централи “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Мирослав Пламенов Ризов, специалност „Електрически централи“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Тома Стаменов Томов, специалност „Машиностроителна техника и технологии“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Минно дело“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Даниела Ангелова Малинова, специалност „Подземно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2008/2009 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Рефат Мустафов Кичуков, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Калина Василева Стоилова , специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Йордан Щонов Пойдовски, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Колева Пъдева, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Златина Станева Стоилова , специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Иван Дойчинов Дуков , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Топлотехника “ в ТУ в размер на 120 лв., спечелена от Калин Христов Ангелов, специалност „Топлотехника“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Минно дело“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Вероника Венциславова Лилкова, специалност „Подземно строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2007/2008 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Илия Христов Карабаджаков, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислав Младенов Косев, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Десислава Никифорова Иванова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Веселина Сашева Шалапатова, специалност „ТС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мария Тасева Беляшка, специалност „Хидротехническо строителство“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Драгомира Йорданова Йорданова , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2006/2007 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Александрина Иванова Иванова, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любица Лазарова Миланова, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Цветослава Василева Стоянова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Агница Цветанова Костова, специалност „ССС“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Любомира Красимирова Досева , специалност „Геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Велизар Славчев Нейков, специалност „В и К“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв., спечелена от Даниел Владимиров Иванов, специалност „Маркшайдерство и геодезия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.
- Една стипендия по специалност „Индустриална химия“ в ХТМУ в размер на 120 лв., спечелена от Илияна Иванова Начева, специалност „Индустриална химия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

2005/2006 учебна година

- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв., спечелена от Димитър Ганчев Ганчев, специалност „ССС“. Стипендията е присъдена от РР на КИИП София-град, на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв., спечелена от Мирослава Кирилова Валявичарска, специалност „ССС“. Стипендията се дава от Председателя на КИИП РК София-град инж. Димитър Начев с лични средства.
- Една стипендия по специалност „Технологии“ в ХТМУ в размер на 120 лв., спечелена от Илиана Иванова Начева, специалност „Индустриална химия“. Стипендията е дадена от РР на КИИП София-град.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото