Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейност
1 Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.
2 Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.
3 По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.
4 Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.
5 20 години Инженерна камара на Саксония
6 Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“
7 КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш
8 Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия
9 Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото