БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностМеждународна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.

Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници КИИП РК София-град взе участие в международната конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“, състояла се на 6 юни 2014 г.
По предварително обявената програма на основната тема „Училището и градът“ бяха представени доклади и презентации с лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия, България.
От българска страна презентация по темата бе направена от инж. Георги Кордов, председател на КИИП РК София-град и инж. Богомил Хорозов председател на Секция ОВКХТТГ.
В процеса на проведените работни срещи беше обсъдено досегашното и бъдещо съвместно сътрудничество.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото