БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностМеждународна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.

Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.

На 30 септември 2016 г. се проведе Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране" с участие на гости от:

I. Инженерната камара на Саксония, ФРГермания:
- инж. Ролф Рау - Говорител на Инженерната камара на Саксония и почетен член на Управителния съвет на Инженерната камара на Саксония;
- инж.Андреас Кленгел - Изпълнителен директор на Инженерната камара на Саксония.

II. Чешката камара на оторизирани инженери и техници и Чешкия съюз на строителните инженери, Република Чехия:
- инж. Павел Кречек - Председател на Чешката камара на оторизираните инженери и техници;
- инж. Сватоплук Зидек - Заместник-председател на Чешката камара на оторизираните инженери и техници - регион Карлови Вари;
- инж.Павел Степан - Председател на Съюза на строителните инженери;
- инж.Франтишек Куда - Заместник-председател на Съюза на строителните инженери.

III. Инженерната камара на Сърбия, Република Сърбия:
- г-жа Татяна Джорджевич - Инженерната камара на Сърбия;
- г-н Драган Живкович - Регионален център Ниш.

Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото