БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Награди

Награди присъдени м. ноември 2017 г.:

- І-во място Боряна Кирилова Кепеджиева - за дипломна работа на тема:
„Проектиране на стоманобетонна носеща конструкция на офис сграда с варианти на фундиране за почвените условия на София и Ханой“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- І-во място Кирил Христов Иванов - за дипломна работа на тема: „Стоманена конструкция на многоетажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Антония Петрова Димитрова - за дипломна работа на тема: „Проектиране на стоманен вертикален цилиндричен резервоар със самоносещ сферичен покрив и допълнителен защитен корпус“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Борислава Сашова Александрова - за дипломна работа на тема:
„Сеизмично осигуряване и анализ на съществуваща административна сграда, изчислена по НПБСтБК. Надстрояване и реконструкция, съобразно действащите норми Eurocode – БДС EN 1992, - БДС EN 1998“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІІ-то място на Екатерина Димитрова Аргирова за дипломна работа на тема:
„Стоманена носеща конструкция на приемна сграда на летище“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Венцислав Тошков Топалски - за дипломна работа на тема „Проектиране на стоманена конструкция на висока сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Тенчо Начков Тенев - за дипломна работа на тема „Стоманена носеща конструкция на 16-етажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото