БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииВСДелегати за периода 2012-2013

Делегати за периода 2012-2013

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
08831 Добрин Любенов Ефремов
00057 Стефан Иванов Кинарев
1 01163 Антония Благоева Петрова
2 00175 Балчо Вълков Балчев
3 46 Божидар Петров Иванчев
4 13540 Велян Петков Петков
5 846 Веселин Милети Томов
6 2239 Вили Димитрова Дашинова–Стефанова
7 8920 Гергана Василева Йорданова
8 00144 Гинка Димова Димова
9 13873 Детелина Ганчева Мечева–Митева
10 08551 Димитър Савов Кисляков
11 8666 Екатерина Николова Милчева
12 10714 Елена Емилова Ангелова
13 12327 Емил Цветанов Цанов
14 41371 Зорница Иванова Петрова
15 01646 Иван Маринов Пешев
16 9903 Илка Бочева Бочева
17 59 Ирина Секулова Андреева
18 09837 Йовка Пенчева Ранджева
19 00513 Кирил Димитров Киров
20 8027 Лора Крумова Савова
21 2238 Любомир Стефанов Стефанов
22 01290 Мария Олег Владимирова
23 41129 Михаил Стефанов Чаушев
24 41152 Надежда Михайлова Желева
25 6394 Николай Динев Карафизиев
26 08005 Пейчо Тенев Пейчев
27 6397 Ралица Цветанова Личкова
28 8122 Спас Михайлов Събев
29 00681 Стойно Иванов Венков
30 01344 Юлиан Борисов Милчев
31 01212 Юлия Миткова Генинска

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото