БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииОВКХТТГАктуална информация

Актуална информация

Уважаеми колеги членове на секция ОВКХТТГ,

Ръководството на професионалната секция към КИИП РК София-град Ви уведомява, че на 11.06.2014 г. в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша” от 13:00 часа ще се проведе семинар - презентация на фирма „ДамВент“ на тема : Най-ново поколение "е-кономайзер" max.e3.
Записване: на посочения в поканата линк (виж покана).

Закон за енергийна ефективност

Мотиви към проекта на Закон за енергийната ефективност

Стандартна оценка на въздействие на новия Закон за енергийна ефективност

Покана за събитието „Решения за архитектурно, конструктивно проектиране, ОВИ и ВиК с новите версии 2015 на Autodesk.“

„Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“ 

Държавен вестник Наредба 15

Отговор на Топлофикация София АД по въпроси от Наредба 15

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото