Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоНовиниСъбития24.06.2015г. Съобщение

24.06.2015г. Съобщение

КИИП Регионална колегия София-град и професионална секция „КСС“ Ви уведомяват, че на 22-23 октомври 2015 г. в УАСГ ще се проведе

ПЪРВА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СТОМАНОБЕТОННИ И ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“ , организирана от катедра МАСИВНИ КОНСТРУКЦИИ.

Желаещите да вземат участие и да изнесат доклади като практикуващи инженери могат да ползват информацията на:
http://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=1692&f=2&dp=22

Председател на ПС „КСС“ при РК София-град
инж. Михел Иванчев

Председател на РК София-град
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото