Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоUncategorised08.07.2013г.Съобщение

08.07.2013г.Съобщение

1 IMG 0036Среща между КИИП РК София-град и КИИП РК Кюстендил
Прессъобщение на КИИП РК София-град
По покана на ръководството на КИИП РК Кюстендил с председател инж. Мария Кирилова , представители на КИИП РК София-град посетиха колегите си от гр. Кюстендил.
Срещата започна с активно обсъждане на най-актуалните в момента проблеми и въпроси, свързани с КИИП. Първата тема беше относно новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране.


Например каква ще бъде политиката на МИП спрямо КИИП и каква взаимовръзката между двете структури; съвпадението на наименованията означава ли и припокриване на задачи и задължения; как да се осъществи съвместна дейност на експерти на КИИП и МИП в облекчаване на регистрационните режими в инвестиционния процес; какво ще бъде участието на КИИП в законодателните инициативи на МИП - съвместно с неговите експерти, касаещи промени в закони пряко свързани с инвестиционния процес – ЗКАИИП, ЗУТ, ЗОП; каква ще бъде политиката на МИП за синхронизиране на българското законодателство с европейските изисквания в проектантската дейност и какви ще бъдат сроковете за въвеждане на европейските стандарти в проектирането „Еврокодове” - ще има ли отлагане на въвеждането им от определената дата - началото на 2014 г.; каква ще бъде политиката на МИП за паспортизацията на сградния фонд и особено на сградите – паметници на културата.

Професионалните разговори и обмен на идеи продължиха в сградата на община Кюстендил на срещата с Росица Плачкова, зам. кмет "Инвестиционна политика и регионално развитие". Гостите бяха посрещнати и разведени из уникалната сграда на общината, която има повече от 100 годишна история. Сградата е строена за Педагогическо училище от австрийския архитект Фридрих Грюнангер, представител на виенския барок и сецесион. Той е бил придворен архитект на князете Батенберг и Фердинанд и строи редица емблематични сгради в София и страната. Впечатляваща е конструкцията на покрива, която бе разгледана в детайли с изключителен професионален интерес. 

В програмата бе включено посещение на късноантичната средновековна крепост „Хисарлъка“, която е между най-значителните крепости на територията на България. Величествените останки сякаш носеха посланието, че всичко, което се създава, трябва да бъде устойчиво във времето.
На финала бе посещението в галерията Владимир Димитров – Майстора, където проблемите на деня отстъпиха на красотата в изкуството.
Гостите и Регионалното ръководство на КИИП РК София-град ще продължат да работят съвместно с колегите си от РК Кюстендил в дух на взаимно сътрудничество, добронамереност и подкрепа.

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото