Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Награди

Награди присъдени м. ноември 2017 г.:

- І-во място Боряна Кирилова Кепеджиева - за дипломна работа на тема:
„Проектиране на стоманобетонна носеща конструкция на офис сграда с варианти на фундиране за почвените условия на София и Ханой“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- І-во място Кирил Христов Иванов - за дипломна работа на тема: „Стоманена конструкция на многоетажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Антония Петрова Димитрова - за дипломна работа на тема: „Проектиране на стоманен вертикален цилиндричен резервоар със самоносещ сферичен покрив и допълнителен защитен корпус“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Борислава Сашова Александрова - за дипломна работа на тема:
„Сеизмично осигуряване и анализ на съществуваща административна сграда, изчислена по НПБСтБК. Надстрояване и реконструкция, съобразно действащите норми Eurocode – БДС EN 1992, - БДС EN 1998“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІІ-то място на Екатерина Димитрова Аргирова за дипломна работа на тема:
„Стоманена носеща конструкция на приемна сграда на летище“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Венцислав Тошков Топалски - за дипломна работа на тема „Проектиране на стоманена конструкция на висока сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Тенчо Начков Тенев - за дипломна работа на тема „Стоманена носеща конструкция на 16-етажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото