NachaloKIIP

 
ОтличияПлакетиПлакет за заслуги

Плакет за заслуги

 

ПЛАКЕТ ЗА ЗАСЛУГИ
на КИИП РК София град
за принос в инвестиционното проектиране
 

Връчване: 17 декември 2018г. - по случай 15 години от създаване на КИИП и с принос в развитието на регионалната колегия

инж. Емилия

Костакева

инж. Лилия

Василева - Aладжем

инж. Свилен

Иванов

инж. Цветанка

Коларова

 
Връчване: 29 февруари 2012г.   Общо събрание на КИИП София-град в  х-л „Родина”
проф. д-р инж. Любчо Венков – секция КСС
инж. Иванка Петрова – секция КСС
инж. Кирил Ганев – секция ЕАСТ
проф. д.т.н. инж. Стоян Христов – секция „Минно дело и геология“
инж. Михаил Марков - секция „Минно дело и геология“
проф. д-р инж.  Иван Трифонов – секция „Транспортно строителство“
 
Връчване: 25 февруари 2011 г.  Общо събрание на КИИП РК София-град в х-л «Родина»  
проф. Марчо  Минев - секция КСС 
инж. Иван  Панов - секция КСС 
инж. Любомир Грънчаров - секция ЕАСТ   
проф. д-р инж. Илия Иванчев - секция ТСТС 
инж. Георги  Илиев - секция ВС 
проф. д-р инж. Станчо Стамов – посмъртно - секция  ОВ 
акад. проф. д-р инж. геол. Илия  Илиев – Бручев - секция МДГЕ  
 
 
Връчване: 14 ноември 2009г. – годишно събрание на ЕСЕС в х- л
„Радисън“, София
Мирко Орешкович –  председател на ЕСЕС до шестото редовно годишно събрание , проведено в София.
 
Връчване: 9 октомври 2009 г. откриване на  Балканския семинар по сеизмично инженерство
проф. Никола Игнатиев – секция КСС
проф. Петър Сотиров – секция КСС
 
Връчване: 28 ноември 2008г.  в зала София на Народното събрание, честване  5 г. от   основаването  на КИИП
инж. Иван Константинов Янтахтов  - секция КСС 
инж. Димитър Смилов (Мики) – секция ВС
 
Връчване: 10.10.2007 г. на Отчетно-изборно събрание на КИИП София-град  и на 18.12.2007 на Коледен бал в х-л «Родина»*
инж. Веселин Венков – секция КСС
проф. Димитър Димитров – секция КСС
инж. Георги Георгиев - секция КСС
инж. Дешка Станишева * - секция КСС
инж. Димитър Гълъбов * - секция КСС
инж. Георги Куков – секция ВС
проф. днт инж. Тодор Гиргинов – секция ВС
инж. Вергил Хараламбов * - секция ВС
проф. д-р Иван Маринов *- секция ВС
инж. Георги Николов – секция „Електротехника и автоматика”
проф. Никола Стоичков – секция „ОВХКТГ“
инж. Виктория Михайлова - секция „ОВХКТГ“
проф. Пеньо Пенев - секция „Геодезия и приложна геодезия”
инж. Трендафил Христов - секция „Минно дело и геология”
проф. д-р инж. Божидар Божинов - секция „Минно дело и геология”
 
Връчване:  21.12.2006 г. на Общо събрание на КИИП София-град
проф. д-р инж. Тодор Карамански – първи председател на КИИП София-град /посмъртно/ - секция КСС
инж. Ангел Филипов – секция ЕАСТ
инж. Богдан Атанасов -  секция КСС
инж. Георги Владимиров – секция ОВ
 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото