NachaloKIIP

 

МДГ

Делегати за ОС 2022 г.

Делегати за ОС 2022 г.: Тук

Отчетно събрание на секция МДГЕ на 11.04.2022 г. от 17 часа, зала КИИП, ет.2

Отчетен доклад: Tук.

Общо отчетно събрание на секция МДГЕ на 21.06.2021 г., 17 часа

Зала КИИП, ет.2. При промяна на залата, своевременно ще бъдете уведомени.

Доклад за дейността (виж тук)

Делегати 2021 г.

Делегати 2020

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото