NachaloKIIP

 

ТЕХ

За решение на ОС на НПС на 24.06.2022 г.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПП – СЕКЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ“

1. Машинни технологии; машинни конструкции - машиностроене, уредостроене, компютърни технологии; лека промишленост, складови дейности.

2. Енергийни, добивни, преработвателни, химични технологии, топло и газо преносни системи, складови дейности.

3. Хранителни технологии; Биотехнологии; Производство на лекарства; Складови дейности.

4. Технологии в селското, рибното и горското стопанство; складови дейности

5. Технологии на сгради с непроизводствено предназначение: Здравеопазване, Хранене, Обслужване, Търговия, Култура, Спорт, Развлечения; Складови дейности. /За част ОВК – раздел“Хранене“ – заварено положение/.

6. Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ – техническа записка и графични материали – заварено положение.

Предложението е в удостоверението на всеки проектант – технолог да могат да се присъждат по два раздела , като те могат да са частични /да не включват целия текст на раздела, а само част от него/ – в зависимост от специалността му. С такива раздели ще се разширят и правата на колегите – ще могат да проектират разнообразните обекти в обсега тяхната специалност. Освен това съответстват и на директивата на ЕС.

 

Делегати за ОС 2022 г.

Делегати за ОС 2022 г.: Тук

Леки Кранови Системи на ПОДЕМКРАН АД

Уважаеми Дами и Господа,

Имам удоволствието да представя на Вашето внимание най-новата продуктова серия Леки Кранови Системи на ПОДЕМКРАН АД.

През 2021 ние чествахме 60 години от създаването на компанията, като последните десет години се превърнахме във водещ доставчик на пълни кранови системи в България и региона.

Особен акцент сме отделили на  индустрии, които се нуждаят от универсално и ефективно пренасяне на малки товари от 80 до 2000кг. Представени са кратко и конвейерни системи, които предлагаме на проектен принцип, след анализ на индивидуалните клиентски изисквания.

Нашият екип от търговски и технически персонал е готов да отговори на Вашите специфични въпроси и нужди, за да получите оптимално техническо и ценово  решение за Вашия бизнес.

 Подемкран може да Ви предостави  допълнителен пакет услуги като:

  • Проектна документация, необходима за узаконяване на кран
  • Инсталация
  • Узаконяване от Технически надзор
  • Протокол за заземяване
  • Въвеждане в експлоатация на съоръжението
  • Техническа поддръжка и сервиз

Приложено ще намерите нашата брошура Light Crane Systems /тук/ и фирмена презентация Podemcrane-Company Presentation2021BG /тук/.

По-вече информация може да намерите на нашия сайт: https://podemcrane.com/produkti/konzolni-kranove/leki-kranovi-sistemi/

Todor TODOROV

Manager Crane Systems

PODEMCRANE AD

t: +359 66 816 270

m:+359 882 522 355

www.podem.bg

Отчетно събрание 2022 г.

  1. Зала КИИП, ет.2 от 16 ч . Дневен ред: Тук
  2. Отчетен доклад: Тук

Презентации на фирми, дистрибутори и доставчици на кухненско, барово, перално оборудване

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото