NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииЕАСТГодишно отчетно събрание на секция ЕАСТГ 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ЕАСТГ 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ЕАСТ на 16.02.2023 г. от 15,00 часа в залата на КИИП

Отчетен доклад за дейността на секцията тук.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото