NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииЕАСТКвалификационна характеристика съгласно Чл.6 на ЗКАИИП

Квалификационна характеристика съгласно Чл.6 на ЗКАИИП

Квалификационна характеристика на лицата, включени в регистрите на КИИП за упражняване на регулираната професия „ИНЖЕНЕР В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ” по част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА)”, съгласно Чл.6 на ЗКАИИП.

Вижте тук

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото