NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииГПГОбщо отчетно събрание на секция ГПГ на 22.06.2021 г., 17 часа

Общо отчетно събрание на секция ГПГ на 22.06.2021 г., 17 часа

Зала КИИП, ет.2. При промяна на залата, своевременно ще бъдете уведомени.

Доклад за дейността (виж тук)

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото